Kommer fram i tö. Den 8 november 2010


På Helsingfors stads webbsida "Stadens investerar i nya områden" ("Kaupunki investoi uusiin alueisiin") på webbplatsen "Budget 2011 och ekonomiplan 2011-2013" kan man läsa om hur Helsingfors investerar i nya området. Östersundom finns inte med i tabellen över hur mycket som investeras i de nya områdena, men det nämns skilt att Björnsövägen i Östersundom byggs om till "stadsgata". I bildtexten kan man dessutom läsa följande:

I Landbo i Östersundom byggs det en näridrottsplats. Till gårdsmiljön på Husö hör en stenbrygga. Idrottsverket planerar en badplats på Husöspetsen och upprustning av den gamla stenbryggan till småbåtsbrygga.

"Näridrottsplatsen" i Landbo existerar redan från förut och det behövs knappast några större investeringar här. Planerarna på en badplats på Husöspetsen är desto intressantare. I mitt inlägg "57-2026-10-C. Den 25 oktober 2010" noterade jag att Helsingfors stads planer på en "tillfällig" badstrand och en båtbrygga på Husö finns markerat som byggnadslov i ansökningsskedet på stadens digitala karta. Nu har byggnadslov 57-2026-10-C emellertid tagits bort från kartan. (Se kartan nedan.) Jag undrar om idrottsverket tagit tillbaka ansökan, eller om man av andra orsaker gömt undan den pinsamma ansökan. Det finns kanske inga behov av en badplats längre, då "räddningsvägen", som saknar tillstånd, redan är klar.För en dryg vecka sedan gjorde jag en cykeltur till "Husöspetsen" och tog några bilder. (Se nedan.) Byggarbetet är definitivt avslutat för i år, men i nuvarande skick kan man inte lämna Husöspetsen. Det skall bli intressant att se vad man skall göra åt byggarbetet nästa vår. En del av ingreppen ser lite bättre ut när de täckts med löv. Snart torde det falla snö som döljer framfarten även på vändningsplatsen. Men det som göms i snö kommer fram i tö. Så även stadens olagliga byggnadsarbete.

Google+ Followers