Päänavaaja. Den 20 november 2010

Senast i mitt inlägg "Kohti korkeampaa puun jalostusarvoa. Den 23 oktober 2010" har jag behandlat det sidospår i fallet Sibbo som handlar om regeringens målsättning att höja förädlingsnivån på trävaruindustrin i Finland genom att öka andelen egnahemshus. Bostadsminister har Jan Vapaavuori har igen i ett tal "Puurakentamisen edistäminen ja palomääräykset" den 11 november påmint oss om detta sammanhang. I sitt tal sade bostadsministern bl.a. följande:


Toivottavasti tulevaisuudessa esimerkiksi Helsingin Östersundomin alueesta voisi syntyä suomalaisen modernin tiiviin pientalokaupungin malli, joka toimisi päänavaajana uudenlaisille pientaloasumisen konsepteille.
Många instanser har gett eller kommer ännu att ge utlåtanden om regeringens förslag till lag för en nationalpark i Sibbo storskog. En av dem är Nylands förbund, vars landskapsstyrelse skall ta ställning till sitt utlåtande först den 22 november, fastän remisstiden gick ut redan den 15 november. I förslaget till utlåtande kan man bl.a. läsa följande:


Esityksessä todetaan, että kansallispuiston lopullinen laajuus selvitettäisiin alueiden käytön suunnittelussa eri asteisilla kaavoilla. Uudenmaan liitto toteaa, että kansallispuiston tuleva laajuus tulee määritellä lähtökohtaisesti luonnonarvojen ja muiden kansallispuistolta luonnonsuojelulaissa vaadittavien omainaisuuksien pohjalta ja toteuttaa maanvaihdoilla ja eri asteisilla kaavoilla. Uudenmaan liitto on käynnistämässä ensi vuoden alussa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen yhdistyttyä 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan. Missä laajuudessa luontokohteita, virkistysalueita ja viheryhteystarpeita kaavassa tullaan käsittelemään, ratkeaa kaavaprosessin aikana.

Uudenmaan liitto korostaa, että koko Sipoonkorven alueen maakunnalliset ja kunnalliset maankäyttökysymykset tulee ratkaista siten, että alueen luonto- ja virkistysarvot turvataan ja samalla mahdollistetaan metropolialueen tärkeän kasvusuunnan toteutuminen aluerakenteen kannalta toimivalla ja kestävällä tavalla.Google+ Followers