Redogörelse för metropolpolitiken. Den 9 november 2010Riksdagen har idag diskuterat "metropolpolitiken" utgående från "Statrådets redogörelse för metropolpolitiken". I den aktuella redogörelse kan man bl.a. läsa följande:


Därtill genomfördes år 2009 en särskild kommundelssammanslagning mellan Sibbo, Vanda och Helsingfors som grundar sig på kommunindelningsutredningen, för att säkra en balanserad utveckling av Helsingfors och huvudstadsregionens samhällsstruktur.


Med tanke på bakgrunden till den ovannämnda kommunindelningsutredningen är det lite komiskt att man talar om "kuntajakoselvitykseen pohjautuen osaliitos Sipoon, Vantaan ja Helsingin välillä!". I verkligheten baserade sig utredningen på en färdig överenskommelse om en kommundelssammanslagning. I varje fall är inkorporeringen ett resultat av "metropolpolitiken".


En viktig bakgrund till inkorporeringen är Jussi-Pekka Alanens utredning eller rapport "Ihmisten arki ei tunne hallinnon rajoja – yhteistyöllä Helsingin seutu menestykseen" från 2004. (Se "Alanens förslag. Den 19 maj 2007".) Genom utredningen blev förhållandena mellan kommunminister Hannes Manninen och den samlingspartistiska ledningen i Helsingfors ansträngd. Alanens utredning har likheter med den nu publicerade redogörelsen, men reaktionerna var mycket annorlunda år 2004. Speciellt på samlingspartistiskt håll var man upprörd över Alanens förslag. Problemet var kanske delvis att Alanen föreslog en statlig inblandning i förvaltningen av Helsingforsregionen, men den stora skillnaden torde vara att Samligspartiet och Jan Vapaavuori inte satt i regeringen år 2004. Vapaavuori har de senaste dagarna uttryckt en överaskande positiv inställning till en ny nivå inom förvaltningen. För ett par år sedan dög ingenting annat än kommunsammanslagningar.


I bilaga ett till statrådest redogörelse hittar man några intressanta diagram. Ett diagram visar att befolkningstillväxten varit relativt låg i Sibbo under tidsperioden 1975-2008. Tillväxten har dock varit högre i Sibbo än i Helsingfors. (Se bilden nedan.)
Google+ Followers