Från havskusten till den bergiga skogsterrängen. Den 28 november 2010


I mitt inlägg "Utlåtanden över proposition. Den 13 november 2010" undrade jag om kommunstyrelsen i Sibbo hade andra möjligheter än att godkänna tf. ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag till kommunens utlåtande över regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog, då styrelsen skulle ta ställning till förslaget en dag efter att remisstiden gått ut. Ur protokollet framgår dock att Sini-Pilvi Saarnio (grön) lade fram ett motförslag, som i protokollet publicerats som bilaga under rubriken "Sini-Pilvi Saarnion lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi".Enligt Saarnios förslag skulle kommunen tydligare förespråka ett skogsområde från inland till hav (mantereelta merelle). Sarnios förslag röstades dock mer med rösterna fem mot tre. Kanske hade förslaget kunnat gå i genom, om man i förslaget inte samtidigt talade för en mera sammanhängande nationalpark, vilket inte gillas av alla skogsägare och jägare i Sibbo. Kommunstyrelsen antog alltså det ursprungliga förslaget ("Sipoon kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi"), men dateringen är uppdaterad till den 17 november.

Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Sipoonkorven kansallispuistoa saatellaan laajentumistoiveilla".

Borgåbladet publicerade på fredag förmiddag FNB:s notis "Storskogsplan går nu till riksdagen". Samma notis har på finska publicerats av Metsälehti under rubriken "Sipoonkorven kansallispuistohanke etenee eduskuntaan". I notisen noteras det bl.a. att "
I Forststyrelsens förslag sträckte sig nationalparken från havskusten till den bergiga skogsterrängen i Sibbo storskog" och att "Regeringens förslag är snävare än det som Forststyrelsen tidigare föreslagit."

Google+ Followers