"Esbos Sibbo". Den 1 oktober 2006

Regeringen godkände i torsdags ett förslag till ny ramlag för kommun- och servicestrukturen, vilket medför en ändring av kommunindelningslagen. Reformen förväntas leda till att antalet kommuner i landet förväntas minska med ett hundratal på några år. (Se Kommun- och servicestrukturreformen. Den 28 september 2006.) Ansvarig för reformen är den centerpartistiska kommun- och regionministern Hannes Manninen, som även tagit ställning för Helsingfors planer på att inkorporera sydvästra Sibbo. Att Centern inte gått helhjärtat in för reformen är ingen hemlighet, men det var ändå avslöjande att i torsdagens Helsinginsanomat läsa om hur den centerpartistiska riksdagsledamoten Sirkka-Liisa Anttila försökt övertala en centerpartistisk kommunfullmäktigeledamot att rösta mot ett förslag om att Renko tillsammans med några andra kommuner i Tavastland skulle fusioneras med Tavastehus. I Renkos kommunfullmäktige har nämligen Centern majoritet.

På socialdemokratiskt håll förhåller man sig mera entusiastiskt till kommunsammanslagningar. Den socialdemokratiska kommunalpolitikerna och kulturnämndeordföranden Juhani Hakala skriver i tisdagens Helsinginsanomat att "huvudstadsregionen inte behöver gratisresande", till vilka han torde räkna så väl Sibbo som Grankulla. Enligt Hakala har minister Manninen sagt att det inte får finnas "hålbrödskommuner" i framtiden. Från och med januari 2007 är Esbo, innanför vilken Grankulla ligger, landet enda hålbröd. Det är dock inte hemkommunen Esbo, utan Grankulla som Hakala vill slakta. På sin hemsida säger Hakala att "Grankulla är Esbos Sibbo". Den klichéartade propagrandan mot Sibbo förefaller att ha bitit även på vissa beslutsfattare. Hakala finner slående paralleller mellan Grankulla och Sibbo: i båda kommunerna har Sfp majoritet i fullmäktige. Det faktum att Grankulla har försökt bevara sin karaktär av villa- och parkstad bevisar att Sfp bedriver samma linje i båda kommunerna... Grankulla har ett skatteöre på endast 16 mot 17,5 i Esbo. Speciellt noterar Hakala att befolkningstillväxten i så väl Grankulla som Sibbo har varit betydligt långsdammare än i Esbo.

I verkligheten är Sibbo och Grankulla mycket olika kommuner. Invånarantalet i Grankulla har vuxit långsamt främst för att stadens yta är så liten. Grankulla är färdigt byggt. Det lantliga Sibbo med sin stora yta har inte tidigare ens varit speciellt attraktivt för nyrika. Emedan inkomstnivån är hög i Grankulla, har kommnalskatten procentuellt sett varit låg i Grankulla. Därav smeknamnet Finlands Monaco. Grankulla har faktiskt åtminstone i ett fall bedrivit selektiv bostadspolitik genom att sälja en fastighet till en Nokiadirektör med höga inkomster istället för till en svenskspråkig som bjöd ett högre pris, men det var knappast Sfp som stod bakom det beslutet. Sibbo är däremot inget Monaco. Tvärtom har Sibbo ett skatteöre på 18,75 %, vilket är betydligt högre än Helsingfors och Esbos 17,5. Helsingfors styrelseordförande har rentav försökt övertala invånarna i sydvästra Sibbo att ställa sig bakom huvudstadens annekteringsplaner med att påpeka att en inkorporering skulle betyda ett lägre skatteöre för dem.

Kanske har Centerns politik som går ut på att skydda de "egna" kommunerna mot sammanslagningar fått politikerna att tro att Sfp i Sibbofallet skulle bedriva en liknande politik. Det har dock visat att så väl Sfp som kommunpolitikerna i Sibbo inte alls prioriterar ett bevarande av Svenska folkpartiets position i Sibbo kommunfullmäktige. I politiken är det vanligt att flera partier tillsammans kör över ett bestämt parti i en viss fråga, fastän man har helt olika motiv. Sådana är spelets regler. I fallet Sibbo är det dess värre inte bara Sfp som man kör över, utan även lagen, öppenheten och hela befolkningen i Sibbo. De som vill åt Sibbo förefaller att endast förenas av en negativ bild av finlandssvenskar i allmänhet och Svenska folkpartiet i synnerhet. (Se Språkpolitik. Den 23 september.) Det borde inte vara svårt att avslöja motstridigheterna och splittra denna oheliga allians.

Google+ Followers