Sibbo förenar och förenas. Den 28 november 2006


I ledaren i dagens Borgåblad kritiserar Sune Portin med anlednimngen av intervjun i Rakennuslehti (se Ställningstagande av statsministern. Den 24 november 2006) starkt statsminister Matti vanhanen för att svika en känd centertradition och undrar om vi har fått en ny regel: "Kommun skall med tvång byggas". Portin kommenterar ävenuppgifterna i lördagens Presso (se Ett mindre område. Den 25 november 2006):

Enligt lördagens nummer av Kauppalehti Presso kommer utredningsman Pekka Myllyniemi föreslå en inkorporering av ett avsevärt mindre område än det som Helsingfors har krävt. Om det stämmer så besannar också detta vår teori om att det ursprungliga kravet var ett skrämskott avsett att göra Sibboborna nöjda med en lindrigare förlust.

15:30
Slutrapporten från Harkimos och Ekströms utredning har publicerats. (Se Yle, Yle Internytt, Helsingin Sanomat, MTV3.) Slutsatsen som Harry Harkimo och Bo-Erik Ekström gör är att Sibbos egna resurser inte räcker till, men att resurserna kan sökas utifrån. Sibbo kan alltså förverkliga sin generalplan som går ut på att växa med 40 000 nya invånare till år 2025 - såvida inga inkorporeringar saboterar Sibbos planer. Temat och rubrik för rapporten är "Sibbo förernar och förenas" (Sipoo yhdistää ja yhdistyy). Rapporten har på Asukasomistajats webbplats fått det i sammanhanget dubbelbottnade namnet Pelastakaa Sipoo, som alluderar till Ekströms rapport "Pelastakaa Helsinki", som Ekström skrivit på uppdrag av EVA.

"Skuggutredningsmännen" har varit i kontakt med den av minister Hannes Manninen utnämnda officiella kommunindelningsutredaren Pekka Myllyniemi. Om inte Myllyniemi fått se på ett utkast till Harkimos och Ekströms rapport på förhand, är det stor risk för att Myllyniemis egen utredning är föråldrad när den offentliggörs senare i veckan. (Utredningen torde överlåtas åt minister Manninen i tordag klockan 15.) Sibbos strategi, som går ut på att ge markägarna ett stort ansvar och förtroende, torde tilltala så väl samlingspartister som centerpartister. (Helsingfors stad torde tillhöra de markägare som, om planerna förverkligas, får ta del av vinsten av försäljningen av sin mark.) Hur kommunindelningsutredaren Myllyniemis (sdp) partikamrater ser på det nya konceptet har jag svårt att bedöma. De kanse trots allt tilltalas av statsministerns föreslagna tvångsmetoder, vars uttalade mål är att sänka värdet på min och andra bostadsägares bostad.

19:00
Idag har man sett vargar i Sottungsby i Vanda i området mellan Sibbo och Helsinfors! (Se Helsingin Sanomat.) De lär vara på väg i riktning mot huvudstaden. Visst ligger det mycket symbolik över vargarna, som torde ha kommit från Sibbo storskog. I morgon blir det en verklig invasion av Sibbovargar i Helsingfors. Då är det dags för demostrationen på Senatstorget 16:00. Se pressmeddelande! Efter demonstrationen samlas Helsingfors stadsfullmäktige till ett möte, som torde gå till historien som en högst bisarr sammankomst. Även om fullmäktige förväntas upprepa beslutet från den 21 juni, lär det inte bli någon déjà vu. Den centerpartisktiske ledamoten och historieprofessorn Laura Kolbe lär knappast denna gång tala om en historisk dag eller klä sig i rött, som enligt Kolbe är "segerns, glädjens och optimismens färg". (Se Diskussionsprotokoll. Den 4 november 2006.) Och helt säkert kommer hon inte denna gång att lyfta fram Centerns roll i den planerade annekteringen.

De gröna, med undantag av Outi Alanko-Kahiluoto, stödde i juni en annektering. Osmo Soininvaara, som jag har respekterat högt, talade för kolonialiseringen av Sibbo med en entusiasm som om det handlade om ett förlovat land där man kunde bygga ett grönt Jerusalem. Helsingfors naturskyddsförening och Nylands naturskyddsförbund har emellertid lämnat in varsin anmärkning mot förslaget. Den långa anmärkningen, som Nylands naturskyddsförbund lämnat in, tar på starka grunder helt avstånd från Helsingfors förslag till gränsjustering. Aven Helsingfors naturskyddsförenings anmärkning tar helt avstånd från Helsingfors expansionsplaner. Att den annars så kloka Soininvaara skall avsluta sin politiska karriär med en total felberäkning i Sibbofrågan upplever jag närmast som tragiskt.

Trots Sibbobornas massiva protester torde Helsingfors stadsfullmäktige i morgon av tekniska skäl utan ändring upprepa beslutet att ansöka om ett område som förutom Östersundom kapell och Topelius hem Björkudden, som ligger i Östersundom, inkluderar Simsalö, Sibbesborg, Ingmans mejeri och halva byggnader i Massby och Immersby. Hade man i tid hunnit bekanta sig med de föreslagna gränserna inför det "historiska" mötet i juni, hade nog skammen redan då hållit en och annan ledamot borta från podiet.

Google+ Followers