Ett mindre område. Den 25 november 2006

Dagens Kauppalehti Presso skriver att kummunindelningsutredaren Pekka Myllyniem kommer att föreslå en kompromiss enligt vilken Helsingfors skulle få en betydligt mindre del av Sibbo än vad staden har krävt. Detta skulle bero på kommunindelningslagen, som säger att det måste bo under 5 % i den del av en kommun som annekteras, om det inte finns särskilt vägande skäl att inkorporera ett större område. Tyvärr saknas den aktuella sidan B7 i den digitala versionen av Presso, men Yle, Yle Internytt och Helsingin Sanomat har förmedlat "nyheten".

9:30
Sidan B7 finns lika väl i formatet pdf. Presso skriver "Presson saamien tietojen mukaan Helsingin ja Sipoon selvitysmies Pekka Myllyniemi on kuitenkin asettumassa sille kannalle, että Helsinki saa Sipoosta vain osan vaatimistaan yhteensä 5 000 hehtaarin alueista", så kanske Kauppalehti Presso trots allt har kommit över någonting substantiellt. Presso har även bett om kommentarer. Helsingfors stadsstyrelseordförande Jan Vapaavuori säger att han inte tar ställning till obekräftad information. ("En halua ottaa kantaa tällaisiin tietoihin, joista ei ole varmuutta.") Sibbo kommunstyrelseordförande Christel Liljeströms kommentar lyder enligt följande:

Sellainen aavistus meillä on tässä ollut. Emme ole nähneet Myllyniemen esitystä, mutta otaksumme, ettei se voi olla niin raju kuin mitä Helsinki esittää. Nimenomaan siksi, että väestömäärää koskeva muutos olisi liian suuri, Liljeström sanoo. Olemme laskeneet, että Landbo ei mitenkään voisi mahtua alueliitokseen, jos väestöön ei saa vaikuttaa yli viidellä prosentilla. Jotta Helsingin esitys voisi toteutua sellaisenaan, se vaatisi käsittääksemme lain muuttamista. Juridiikka on ongelmallinen. Jos tiedot pitävät paikkansa, tekee Myllyniemi raja-asiassa kompromissin. Sipoo menettäisi alueita Helsingille, mutta saisi pitää varakkaat veronmaksajansa. Sipoosta vakuutetaan, että mikä tahansa ehdotus alueiden luovuttamisesta johtaa valituksiin.

Båda styrelseordförandena säger att saken slutligen avgörs i domstolen.

FNB har ringt upp Pekka Myllyniemi på morgonen, men han ville naturligtvis inte ta ställning till Kauppalehti Pressos uppgifter. (Se FNB/Hbl.) Kanske misstankar om att Myllyniemi föreslår ett mindre område är orsak till att Helingfors vill komma med ett eget nygammalt förslag. Helsingfors stadsfullmäktige skall behandla förslaget från i juni nästa onsdag, dagen före Myllyniemis utredning publiceras.

12:00
Till FNB sade Myllyniemi att det är bättre att han inte kommenterar Pressos uppgifter ("On parempi, etten kommentoi ollenkaan sitä"), men till Yle säger han att uppgifterna inte härtsammar från honom själv. Knappast hade heller någon förväntat sig ett utredningsmannen skulle ha läkt information till pressen, ännu mindre att han skulle medge det. Om någon har läkt information, så kan det ha en viss betydelse för vad Helsingfors gör de närmaste dagarna. I somras läkte någon information till Helsingin Sanomat, vars artikel den 20 juni torde ha resulterat i att Helsingfors stadsfullmäktige följande dag gjorde sitt beslut i brådskande ordning.

18:30
I söndagens Helsingin Uutisett ingår en kolumn av chefredaktör Risto Hietanen. Hietanen upprepar budskapet från sin (förmodar jag) ledare i gårdagens tidning. Östra Helsingfors förslummas om det finns en mur i öster 20 km från metropolens centrum... Att Vanda stadsfullmäktige i måndags inte tog ställning för en annektering skyller Hietanen på populism och riksdagsvalet. Vanda hör till samma valdistrikt som Sibbo... Månne man inte istället i Vanda börjar inse att kommunindelningslagen ger möjligheter för Helsingfors att annektera stora glesbebyggda områden i sydöstra Vanda.

Google+ Followers