Ställningstagande av statsministern. Den 24 november 2006

Statsminister Matti Vanhanen har i en inervju i Rakennuslehti tagit ställning under pågående utredning och sagt att regeringen stöder Helsingfors i Sibbofrågan.

Jag hade inte behövt min espresso för att vakna ordentligt i morse. Lite sökning på nätet gav tips om en intervju med statsministern i Rakennuslehti. Rubriken på artikeln i Rakennuslehti är "Sipoo on pääministerin tonttisodan ensiaskel". Jag svarar med att förklara krig mot statsministern. Låt oss kalla det tontkriget eller kriget mot töntar.

I mitt blogginlägg Ställningstaganden under pågående utredning. Den 2 oktober 2006 kritiserar jag kommunminister Hannes Manninen för att han på en kryssning med centerpolitiker oförsiktigt kommenterade Sibbos planer på att själv bygga för 40 000 nya invånare. Jag undrade om inte Manninens ställningstaganden under pågående utredning borde vara tillräckliga för att ogiltigförklara hela utredningen.

Efter de finlandssvenska socialdemokraternas kongress i Borgå vägrade Sdp:s partiordförande Eero Heinäluoma att kommentera Sibbofrågan med motiveringen att han är finansminister. I en insändare i Hufvudstadsbladet den 31 oktober skrev den tidigare europeiska ombudsmannen jur. lic. Jacob Söderman (sdp) att "Enligt gällande lag om kommunindelning kan förhandsbesked inte ges av vare sig ministern eller ministeriet." Ledaren i Uutislehti Demari försvarade samma dag Sdp-ordförandens ovilja att uttala sig:

Valtioneuvostolla on asiassa toiminta- ja päätösvalta, joita sen ei pidä enempää kiirehtiä kuin lykätä. Tuntuu olevan kovin heikosti tiedossa, että valtioneuvosto toimii alueliitoksissa kuin tuomioistuin. Käsittelyyn ei saa kuulua ratkaisun spekulointi julkisuudessa. Siksi on lapsellista yrittää haastaa asiassa ministereitä ennakoimaan kantojaan.

Tidningen Rakennuslehti har tydligen varit barnslig nog att försöka få kommentarer av en minister - och lyckats!

Jag vill inte själv döma utredningsman Pekka Myllyniemi innan han publicerat sin utredning. Det är möjligt att utreningen är objektiv och opartisk. Juridiskt eller åtminstone moraliskt är Myllyniemi i egenskap av medlem i styrelsen för Nylands förbund dock jävig i Sibbofrågan. (Se Jävig utredningsman. Den 25 september 2006.) Med tanke på Myllyniemis jävighet och centerministrarnas uttalanden kunde man undra om inte hela utedningen kan ogiltigförklaras, fastän det inte går att besvära sig över utredningens resultat, den skriftliga utredningen. Det har spekulerats vilt om stadsdirektör Jussi Pajunens och Helsingfors stadsstyrelses märkliga beslut att låta stadsfullmäktige fatta ett nytt beslut om en tvångsanektering av sydvästra Sibbo. Är man rädd för att Myllyniemi inte föreslår en inkorporering alls eller att hela utredningen ogiltigförklaras. Det går åtminstone att besvära sig över det beslut som regeringen gör i Sibbofrågan.

I intervjun i Rakennuslehti medger Vanhanen att han inte hunnit koncentrera sig på bostadspolitik den senaste tiden. Jag undrar om han ens hunnit läsa dagstidiningarna, för intervjun torde i det rådande läget inte ge honom några politiska poäng. Intressant nog hävdar Vanhanen att alla kommuner i huvudstadskommunen är skyldiga till det höga priset på tomter, vilket även dagens Helsinginsanomat noterar i en liten notis. ”Pääkaupunkisedun tonttien sietämätön hintataso johtuu pelkästään siitä, että alueen 15 kunnassa ei ole kannettu huolta tonttitarjonnasta", säger Vanhanen i intervjun. Det skall det bli ändring på. Sibbo är bara början. Statsministern tar även ställning till hur Sibbo bör byggagas: ”Minusta sinne pitäisi suunnitella puutarhakaupunkityyppisiä satelliitteja olemassa olevan infrastruktuurin varrelle.” Statsminister utalar inte bara personligen sitt stöd, utan säger även regeringen frånsett Sfp stöder Helsingfors:

”Tämä on niin tärkeä asia, että sitä viedään eteenpäin. Rkp ei ole voinut tätä hyväksyä, mutta keskustan ja sosiaalidemokraattien kesken asiasta on hallituksessa poliittinen sopu”

Vad månne socialdemokraterna tycker om detta uttalande? Som villkor för en annektering ställer statsministern att Helsingfors förbinder sig till en snabb tidtabell. Det samma sade han redan i juni. Jag undrar om inte Helsingfors metroplaner här kan bli en stötesten.

Dagens Hufvudstadsblad innehåller en debattartikel av Ulf Sundqvist och ett svar på artikeln av Pär Stenbäck. Än lever de gamla gudarna! Fallet Sibbo berör och upprör. Sundqvist är visserligen hemma från Sibbo, men ur tidningarnas debatt- och insändarsidor framgår att Sibbo är ett blödande sår i hela Svenskfinland. Sundqvist noterar bl.a. att en del ledande kommunalpolitiker i Helsingfors med anledning av Sibbofrågan har haft lätt att "halka över i den gamla språkhetsen". Stenbäck kritiserar för sin del socialdemokraternas kompromissvilja och noterar liksom jag i mitt blogginlägg igår (Om kompromissförslag. Den 23 november 2006) att en "kompromiss" kan innebära "att Helsingfors får vad man ursprungligen fikade efter".Gratistidningen Helsingin Uutiset, som under den senaste tiden uppmärksammats för sitt språkhets, fortsätter att försvara inkorporering av sydvästra Sibbo. Ledaren i dagens tidning, som har rubriken "Keskustelu Sipoosta saanut surkuhupaistia pirteitä", upprepar bekanta påståenden:

Pääkaupunkiseutu ja Helsingin seutu laajemminkin ei voi kehittyä tasapainoisen yhdyskuntarakenteen perustalle, mikäli parikymmentä kilometriä metropolin keskustasta, sen itälaidalla, on muuri vastassa. Metro stoppaa siihen, ja kaikki muukin yhdyskuntarakenne pysähtyy kuntarajaan. ...

Mikäli tätä muuria ei saada purettua, seudun yhdyskuntarakenne jää toispuoliseksi.
Se tarkoittaa seudullisen segregaation syvenemistä niin, että pääkaupunkiseudun itäiset
osat slummiutuvat ja läntiset vaurastuvat.

Jag har själv bott i östra Helsingfos de senaste tio åren, först i Mellungsbacka och senare i Nordsjö. Det bästa med östra Helsingfors, som minsann inte håller på att förslummas, är närheten till naturen i öster. Metron och stadsbebyggelsen slutar i Helsingfors i en golfbana, ett naturskyddsområde och en (föreslagen) ekologisk korridor ett par kilometer från Sibbogränsen.

I onsdagens Helsinginuutiset ingår en kolumn skriven av Helsingfors stadsstyrelseordförande Jaan Vapavuori. Enligt Vapaavuori har Helsingfors ställt upp som mål att bygga 5000 nya lägenheter i året. För att uppnå det målet behöver Helsingfors sydvästra Sibbo. Men Helsingfors torde höra till de kommuner som statsministern kritiserar för sin tomt- och bostadspolitik i intervjun i Rakennuslehti. Nog gör Helsingfors det väl lätt för sig om man för att uppnå sina egna mål bygger utanför stadens (nuvarande) gränser.

Google+ Followers