Ändamålen helgar inte medlen. Den 20 november 2006

Idag börjar Sibbo supervecka, skriver dagens Helsinginsanomat. Tidningen nämner att kommunindelningsutredaren Pekka Myllyniemi besöker Sibbo både idag och i onsdag och att resultatet från enketen som Sibbo kommun låtit göra publiceras på onsdag. Vad tidningen i detta sammanhang inte nämner är diskussionstillfället för företag i byggnadsbranschen, som arrangeras i onsdag i Sibbo och dagens stadsfullmäktigemöte i Vanda, som skall ta ställning till frågan om att överlåta den såkallade Västerkullakilen till Helsingfors. (Se Yle Internytt.)
Ledaren i dagens Helsinginsanomat tangerar fallet Sibbo. Ledarartikeln "Kokoomusvalta Helsingissä tekee Sdp:stä apupuolueen" hävdar att socialdemokraterna i Helsingfors har blivit Samlingspartiets hjälpparti. Som exempel nämns fallet Sibbo: "esitys Helsingin laajenemisesta Vantaan kautta Sipoon puolelle meni täysin kokoomuksen piikkiin, vaikka hankkeen valmistelussa oli mukana valtuuston puheenjohtaja Rakel Hiltunen (sd) ja taustalla demaripuoleen puheenjohtaja Eero Heinäluoma." Att socialdemokraterna endast spelat en biroll i fallet Sibbo, ser jag som en fjäder i hatten för partiet. Man kan hoppas att Sdp inte skall hjälpa samlingspartisterna i Helsingfors att ro i land sitt kontroversiella projekt.

Stadsstyrelsen i Vanda har föreslagit för Vanda stadsfullmäktige att det vid sitt extraordinarie sammanträde ikväll ställer sig bakom Helsingfors förslag till ny kommunindelning mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda. Styrelsen anser det "vara viktigt att Helsingfors metropolområde utvecklas på ett mångsidigt sätt". (Se "Rädda även Vanda! Den 19 november 2006".) Naturligtvis är det inte med omtanke om hela "Helsingfors metropolområde" som Vanda stadsstyrelse ställer sig bakom Helsingfors initiativ. Vanda och ledande Vandapolitiker vill natutrligvis själv dra nytta av att avstå ett område åt Helsingfors. På senaste styrelsemöte lade styrelsen till stadsdirektörens förslag till utlåtande till ett krav som går ut på att "man utvecklar naturskyddsområdet i Sibbo storskog som nationalpark och riksomfattande naturcentrum". Se så där, så torde man ha garanterat att även de gröna i Vanda ikväll ställer sig positiva till Helsingfors expansion österut. Med andra ord grönt ljus av de gröna för Jukolakaveln 2012 i Helsingforsskog.

Som gammal orienterare ser jag naturligtvis själv mycket gärna att Sibbo storskog bevaras så väl som möjligt och gärna blir nationalpark. Frågan huruvida Sibbo storskog skall bli nationalpark har dock i princip ingenting med Helsingfors inkorporeringsplaner att skaffa. Målsättningen att göra skogen till nationalpark må vara hur ädel som helst, men inte ens här helgar ändamålen medlen.
Även om kohandel är etiskt tvivelaktigt, hör kohandel till politiken. Normalt sker dock kohandeln ömsesidigt mellan två parter. I fallet Sibbo handlar man med ett område som tillhör en tredje utomstående part. Det är det som gör kohandeln mellan centerministrarna och Helsingfors samlingspartistiska ledning så omoralisk och etiskt avskyvärd. Det är inte alls sökt att associera till Molotov-Ribbentrop-pakten.

I fallet Sibbo har Helsingfors stad förhandlat med representanter för regeringen, som i princip representerar staten. Förhandlingarna har visserligen varit inofficiella och överenskommelserna juridiskt sett betydelselösa, men man har inte förnekat att det förhandlats. I en rättsstat är det inte alls självklart att statens intressen går före individuella intressen, men man kan tänka sig situationer där det är befogat att kommuners och kommuninvånares intressen måste offras för ett allmänt, nationellt intresse. I fallet Sibbo är det dock inte staten och Helsingfors stad som förhandlat. Det är Helsingfors samlingspartistiska ledning och några centerministrar som idkat kohandel, för att båda parterna har sina egna intressen att bevaka. Först i efterskott har man hittat på allmänna intressen som en annektering anses kunna tjäna.


21:00
Stadsstyrelsen i Helsingfors beslöt ikväll att Helsingfors stadsfullmäktige nästa vecka ett nytt beslut om en tvångsanektering av en del av Sibbo. (Se Yle Internytt.) Beslutet kommer knappast att göras med samma eufori som i juni.

Vandas stadsfullmäktige tog på det extraordinarie sammanträdet ikväll inte ställning till Helsingfors framhållan om att få anektera Västerkullakilen! (Se Yle Internytt.) Det visade sig att fullmäktige var djupt oenigt, så ärendet bordlades till december, fastän det inte fanns några andra ärenden att behandla.

22:00
Det var närmare 400 på möttet med utredningsmannen Myllyniemi i Östersundom ikväll, skriver Borgåbladet och Helsinginsanomat.

22:30
Hufvudstadsbladet har slagit ihop dagens tre händelser till en enda historia. Rubriken är dock "Sibbo ledde till uppror i Vandafullmäktige".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar