Fördröjt markbyte. Den 2 mars 2008

Helsingin Sanomat har publicerat en notis med rubriken "Helsinki ja valtio pohtivat maanvaihtoja Lounais-Sipoossa". I notisen berättas det att Helsingfors förhandlar med staten och Nylands miljöcentral om byte av mark i Sibbo storskog mot öar i Helsingfors skärgård. Med "Lounais-Sipoo" syftas här inte på det område som Helsingfors har fått rätt att inkorporera. Den aktuella marken i "sydvästra Sibbo" hör även efter årskiftet till Sibbo, men i notisen noteras även följande:

Sipoonkorven etelärajaa ei ole vielä selvästi määritelty. Helsinki jatkaa kuitenkin neuvotteluja selvästi Sipoonkorpeen kuuluvien maiden vaihtamisesta.

Påståendet att den södra gränsen för Storskogen inte är klart definierad stämmer inte. Det är Helsingfors som hävdar så. I sin Sibborapport skriver Myllyniemi att "området för Sibbo storskog kan avgränsas "endast i samband med planeringen av den framtida markanvändningen på området." Påståendet, som han upprepar hela tre gånger i sin rapport, har Myllyniemi kopierat ur Helsingfors förvaltningscentrals utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken". Om Helsingfors (och Myllyniemi) hade följt Sibbos och Östra Nylands förbunds definition av Sibbo storskog, hade det varit svårt att motivera inkorporeringen av området norr om motorvägen. Det är lika väl inte uteslutet att Helsingfors planerar massiv bebyggelse norr om motorvägen. Speciellt har Helsingfors här planer på en utfyllnadsbacke.

Helsingin Sanomat publicerade den 13 februari en notis med rubriken "Vihreiden Rantanen vaihtaisi armeijan saaret Sipoonkorpeen". Under Olli Lehipuus (bilden ovan) ledning kopplade de gröna i Helsingfors dock samman Sibbofrågan med ett markbyte redan sommaren 2006. Underförstått skulle Helsingfors till ett förmånligt pris avstå från mark längre norrut mot att staten skulle ge Helsingfors rätt att annektera de södra delarna av Storskogen. Därmed skulle annekteringen, enligt Lehtipuu, möjliggöra grundandet av en nationalpark i Sibbo storskog. Det planerade markbytet har fördröjts av att avgörandet i Sibbofrågan dröjt.

Skämtteckningen ovan är tecknad av Seppo Leinonen. Flera teckningar finns på adressen www.seppo.net/piirrokset.

Google+ Followers