Regeringen och HFD ställde sig över lagen. Den 3 mars 2008

Helsingin Sanomat har idag under rubriken "Helsingin seudulla ei ole erityisasemaa kuntajaossa" publicerat en insändarartikel av f.d. konsulterande tjänstemannen vid inrikesministeriet Aulis Pöyhönen. Jag återger här de inledande raderna i Pöyhönens artikel:

Oikeustieteen professori Kaarlo Tuorin ansiokas kritiikki (HS:n sunnuntaidebatti 17. 2.) korkeimman hallinto-oikeuden "Sipoo-päätöksestä" antaa aihetta tarkastella päätöstä yleisemmältäkin kannalta.
Niin hallitus kuin KHO perustelevat päätöksiään paljolti sillä, että Helsingin seutu on erityisasemassa maamme kuntajaosta päätettäessä. Näin ei tietenkään ole, vaan kaikki kunnat ovat kuntajakolain mukaan samassa asemassa.
Hallitus ja KHO asettuivat siis lain yläpuolelle - jopa perustuslain yläpuolelle, kuten Tuori päättelee.

I artikeln hävdar Pöyhönen speciellt utgående från kommunindelningslagens historia att statrådets beslut "perustui kuntajakolain virheelliseen tulkintaan".

Google+ Followers