Republikanska zoner. Den 1 mars 2008

Yle (Nyheter Åboland) publicerade igår en notis med rubriken "Soininvaara vill slå ihop kommuner". Notisen baserar sig på Osmo Soininvaaras (grön) blogginlägg från den 26 och 27 februari. Det är kommunena i Åboregionen som Soininvaara vill slå samman. Åbo har större strukturella problem i sitt "metropolområde" (metropolitan area) än vad Helsingfors har, men Soininvaaras analys bygger på ett amerikanskt problem, vilket framgår av att han i sitt inlägg "Pakkohoitoa Turuntautiin" talar om en "republikansk zon" (republikaanivyöhyke) som omger Åbo stad. Soininvaaras intresse för "Åbosjukan" förefaller lika väl motiveras av hans önskan att ändra på kommunindelningen i Helsingforsregionen. Björnsö och Landbo gör inte Sibbo eller eller sydvästra Sibbo till en betydande "republikansk zon", men den föregående regeringens och den föregående bostadsministern och kommunministern Hannes Manninens (c) krav på massiv egnahemshusbebyggelse i kranskommunerna kunde ha föranlett en "Åbosjuka" även i Helsingforsregionen.

Även om det huvudsakligen var Rakel Hiltunen (sdp) som i slutskedet förhandlade med Manninen om KSSR (och Sibbo), skall Soininvaaras roll i strukturgruppen inte förringas. Av Soininvaaras blogginlägg framgår det tydligt att Soininvaara hade önskat att kommun- och servicestrukturreformen hade inbegripit tvångssammanslagningar, vilket Manninen motsatte sig. Liksom Hiltunen hade Soininvaara skäl att av Manninen kräva kompensering för att möjligheten till tvångssammanslagningar inte togs med i ramlagen. Inkorporeringen av sdvästra Sibbo löser naturligtvis inte i sig problemen i Åboregionen, men Sibboprejudikatet kan vara till hjälp.

Soininvaaras agerande för en annektering av sydvästra Sibbo är anmärkningsvärd med tanka på att han ännu i april 2005 i kolumnen "Santahamina ja heti" i Helsingin uutiset skrev följande:

Santahaminan rakentamisesta on esitetty kaksi vastaväitettä: kuka puolustaa Helsinkiä sodan aikana ja eikö Sipoosta löytyisi vapaata maata rakentamiseen? ...

Entä Sipoon pellot, jonne Mellunmäen metronkin saisi jatketuksi helposti?

Sipoon käsitys alueensa kaavoituksesta on vähän toisenlainen. Santahamina olisi viiden minuutin metromatkan päässä keskustasta, kun Östersundomiin köröteltäisiin puoli tuntia. Santahaminasta tulisi ihanteellinen merellinen kaupunginosa. Ostersundomista meri on kaukana ja se on asukkailta suljettu. Minä asuisin kyllä mieluummin Santahaminassa kuin Östersundomissa enkä varmaan ole ainoa, joka näin ajattelee.

Jotta kaupungissa olisi hyvä elää, läheltä pitäisi olla vapaata luontoa. Kannattaisi harkita tarkkaan, ennen kuin aletaan laajentaa kaupunkimaista asutusta Sipoon puolelle.

Helsingin Sanomat publicerade den 14 februari en ledare med rubriken "Helsinki ei tarvitse Santahaminaa". Följande dag publicerade Soininvaara ett blogginlägg med rubriken "Hesarin mukaan Santahaminaa ei tarvita asumiseen", där han argumenterar för att så väl Sandhamn som Malm bebyggs. Jag citerar ur inlägget:

Hesarin pääkirjoitustoimitus näyttää käyneen Santahaminassa upseereja tapaamassa. Santahaminaa ei kuulemma tarvita asunto9tuotantoon, kun on tuo Sipoo. Lounais-Sipoo näyttää olevan kovin riittoisa tonttireservi, kun sinne suunnitellut 20 000 asukasta pystyvät korvaamaan sekä Santahaminen 20 000 asukasta, ettäMalmin lentokentän 10 000 asukasta ja paljon muutakin.

Pääkaupunkisedulle on tarkoitus rakentaa 13 000 asuntoa vuodessa. Lounais-Sipoo vastaa yhdeksän kuukauden tonttireserviä.

Förhandlingarna om kommunreformen gav Helsingfors en unik chans att kräva sydvästra Sibbo, men det var speciellt kraven på att bebygga Sandhamn och Malm som motiverade initiativet till en annektering. Krafter inom samlingspartiet ville bevara Sanhamn medan centerpartiet vill bevara Malm i nuvarande bruk. Bevarandet av Sanhamn i militärt bruk är motiverat av ekologiska snarare än militära skäl, men de ekologiska skälen utgör naturligtvis inte juridiskt sett ett "särskilt vägande skäl" för en inkorporering av sydvästra Sibbo. Inte heller känner den nuvarande kommunindelningslagen till begreppet "republikansk zon".

Google+ Followers