Marja-Vanda och Östersundom. Den 1 juli 2011


I mitt inlägg "Alternativet människorättsdomstol. Den 16 juni 2011" noterade jag att det är ironiskt att Vandas eget projekt i anslutning till Ringbanan eller Marja-Vanda står i vägen för östmetron och en "balanserad utveckling" av metropolområdet med tanke på att staten lovade ersätta Vanda för Västerkullakilen genom statlig finansiering av Ringbanan. Att centrala ministrar i regeringen Vanhanen i faktiskt ordnade finansieringen av Ringbanan för att Vanda skulle stöda ändringen i kommunindelningen har speciellt visats i avsnittet "Tonttiparonien tilipäivä" i Yles program MOT 15.9.200. (Se "Manuskript. Den 26 september 2008".) Att fallet Sibbo har en central roll i avsnittet, som i första hand handlar om Marja.-Vanda, framgår ur "tillägsinformationen" på programmets webbplats. (Se ovan.)I det ovannämnda programmet intervjuas även Vandas nuvarande (eller blivande) stadsdirektör Jukka Peltomäki, som haft en central roll i planeringen av Marja-Vanda. Det har även arkitektbyrån Forma-Futura haft, som varit Peltomäkis tidigare arbetsgivare och vars ägare är Peltomäkis hyresvärd. Att Peltomäki har band till Forma-Futura har varit allmänt känt från förut.

Alternativ 2.2
I inlägget "Alternativet människorättsdomstol. Den 16 juni 2011" noterar jag att en metrolinjen kunde dras från Nordsjö vidare till Östersundom, men att man på stadsplaneringskontoret i Helsingfors föredragit en metrolinje från Mellungsbacka via Västerkulla med den officiella motiveringen att det även "betjänar Vanda". I mitt inlägg "Effektiv markanvändning på Husö. Den 12 september 2010" har jag visat att det aktuella metroalternativet "mutkametro" (2,2) utvecklats ur ett alternativ där en metrolinje gå vidare från Nordsjö hamn via Sundsberg till Östersundom och en skild metrolinje från Mellungsbacka går till Västersundom (6.1). Alternativet 2.2 torde vara förmånligare än alternativet 6.1, men inte nödvändigtvis om man lämnar bort sträckan från Mellungsbacka till Västersundom.


Alternativ 6.1

Alternativet 2,2 inkluderar även en option på en linje fån Nordsjö metrostation till Nordsjö hamn. Någon metrostation torde inte byggas vid Nordsjö hamn, men en förlängning av spåret från Nordsjö (köpcentret Columbus) till Nordsjö hamn är i själva verket snart klar. Spåret byggs dock endast för servicetrafik som en ny förbindelse från metron till den ordinära järnvägen.

Metrospåret förlängs österut från Nordsjö station till Nordsjö hamn, men endast för servicetrafik.Det kan finnas flera skäl till att man på stadsplaneringskontoret i Helsingfors föredrar att dra östmetron från Mellungsbacka, men det viktigaste skälet torde vara att man vill ändra Helsingfors stads mark i Västersundom från grönområde till område för centrumfunktioner. För detta behövs ingen förverkligad metro, men nog en metrolinje genom området på kartan i landskapsplanen och generalplanen.

I bakgrunden syns Pauligs nya rosteri, där det vanliga järnvägsspåret börjar.

I gårdagens nummer av Borgåbladet ingår en intervju med kommunalrådet Hans Andersson under rubriken "´Fusion med Helsingfors väntar´". Det är i första hand Borgå som Andersson förutspår att fusioneras med Helsingfors. Borgå blir aktuellt för en fusion, eftersom "Esbo och Vanda sätter emot".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar