Förbundsfrågan och KSSR. Den 20 april 2009

Yle har idag publicerat notiser med rubrikerna "Sibbostyrelsen tar upp förbundsfrågan" och "Ny förbundsstyrelse". Christel liljeström (sfp) har återvalts som styrelseordförande. Rationellt sett borde denna centrala post i landskapsförbundet vara ett argument för Sibbo att inte omedelbart lämna Östra Nylands förbund, men månne inte Liljeströms återval på sina håll ökar ivern att söka medelemskap i Nylands förbund. I audioklippet "Kommunstyrelseordförande Eero Seppänen kommenterar" ger Eero Seppänen (ysi) å andra sidan för en gångs skulle ett tänkvärt argumnet för ett snabbt byte av förbund. På grund av PARAS-reformen bör Sibbo vidta åtgärder. Seppänen säger att Sibbo har två år på sig visa att kommunen vill göra sitt för utvecklingen av huvudstadregionen.

Ramlagen och den inofficiella överenskommelsen i samband med KSSR gäller fram till slutet av år 2012. Vad som händer därefter är öppet, men klart är att man kommet att göra något slag av utvärdering av reformen. I princip är det efter 20012 möjligt att igen ändra kommunindelningslagen, så att tvångssammanslagningar av hela kommuner skulle bli möjliga. Vad Sibbo borde göra för att gardera sig är svårt att säga. Knappast hjälper ändå ett snabbt byte av landskapsförbund. Det verkar som om Seppänen nämast är ute efter att manifestera kommunens totala ändring av linje i sig. Det finns skäl att glömma de officiella argumenten för inkorporeringen av sydvästra Sibbo och utreda och begrunda de egentliga orsakerna. Det vore även skäl att ta i beaktande dold agenda bakom PARAS-reformen.

I dagens Bettina på turné intervjuades Caspar Berntzen, som bl.a. sade att fallet Sibbo gett honom hans rättskänsla en törn.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar