Sociokulturell utredning. Den 3 april 2009


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en insändarartikel med rubriken "Miksi Helsinki yrittää vihamielisesti vallata Vantaan?" Jag citerar ur artikeln, som är skriven av Sirkka-Liisa Häkärä (sdp) och Paula Lehmuskallio (saml), som båda är stadsfullmäktigemedlemmar i Vanda:

>>On odotettavissa, että kuntaliitoksen hyötyjä ja haittoja koskeva selvitys on irvikuva puolueettomasta selvityksestä. Selvittäjille annetaan tehtävä valmiilla tulosvaatimuksella kuten asianajajalle oikeudessa. Tilanne muistuttaa pelottavasti Sipoon lounaiskulman valtausta.<<

I Radio Melannyland ingick på morgonen ett inslag som rubriserats "Helsinge eller Helsingfors?", vilket jag noterat redan i gårdagens inlägg "Helsinge. Den 2 april 2009". Texten "Helsingfors byter namn?" är nu tillbaka på Yles webbplats. Ur Yles notis "Mäkinen: Sfp röstar för fusionsutredning" framgår att Samlingspartiet pressat Sfp i Vanda att rösta för en samgångsutredning. (I dagens Hbl ingår en notis med rubriken "SFP i Vanda nekar till uppgörelse med Saml", där det spekuleras vid att Västersundom skola räddades genom att Sfp lovade att rösta för en fussionsutredning.) I själva radioinslaget lyfter Lars Stormbon fram Sibboutredningen som ett varnande exempel, men medger att Sfp är tvingat att rösta för en utredning, eller egentligen två utredningar.

I Radio Mellannyland har idag även ingått ett inslag om en "socioekonomisk" eller egentligen sociokulturell undersökning om Östersundom. Den sociokulturella utredningen "Lounais-Sipoosta Helsinkiä - Maaseudusta kaupunkia: Sosiokulttuurinen selvitys liitosalueesta", som ingår som bilaga till föredragningslistan för Helsingfors stadsplaneringsnämnds möte igår, omnämnde jag redan i inlägget "Utredningar. Den 31 mars 2009", men jag skall här passa på att citera ur sammanfattningen i föredragningslistan:

>>Nyt tapahtuva muutos on historiallinen sikäli, että julkinen valta ottaa ensimmäisen kerran vahvasti kehittämisen ohjat käsiinsä. Alue modernisoidaan kaupungiksi. Tähän liittyy asioita, jotka osaltaan muodostavat alueelle sosiaalisia ja symbolisia ominaispiirteitä. Liitosmenettelyn poikkeuksellisuus, alueen laajuus sekä odotukset pientalovaltaisesta kaupunginosasta tekevät alueesta Helsingin uuden esikaupunkisuunnittelun näyteikkunan. Sen prosessia ja lopputulosta seurattaneen myös julkisuudessa intensiivisesti.<<

Det ovanciterade texten ingår i själva rapporten i ett avnitt med rubriken "Johtopäätöksiä alueen ominaispiirteiden huomioimisesta sen kehittämisessä". Här noteras det även, med referering till Ari Mattilas pro gradu avhandling, att "Alueliitos on herättänyt paljon huomiota ja Helsingin on tulkittu kokeneen imagotappion liitosprosessissa" och att "Alueliitosmenettely lienee vielä pitkään osa alueen identiteettiä ja imagoa."


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar