Helsinge. Den 2 april 2009


På avdelningen Östnyland i dagens nummer av Borgåbladet finns det en artikel med rubriken "Nästa år beslut om metro eller snabbspårväg" och en anna artikel med rubriken "Betydligt svårare på grund av Natura". Rubriken på tidningens paradsida lyder "Helsingfors väljer mellan metro och snabbspårväg". Detta är även rubriken på den förkortade texten på tidningens webbplats. Jag citerar:

>>Alldeles i dagarna, eller senast inom några veckor, får två konsulter varsitt uppdrag. Den ena konsulten ska planera en metrolinje, den andra en snabbspårväg. ...

Helst vill Helsingfors bygga ut mellan motorvägen och Nya Borgåvägen. Marken där är till största delen i privat ägo, vilket betyder att många markägare, om de så vill, kan göra stora pengar. Fastighetsverket har fått lov att förhandla med villiga säljare och köpa upp mark.
Natura-områdena skulle Helsingfors klara sig bättre utan.
– Det hade blivit en mycket finare stad för femton år sedan, säger Visanti.<<

Det börjar verka allt mera osannolikt att det blir någon metrolinje till Östersundom, fastän metron var ett huvudargument för inkorporeringen. Det börjar även klarna att Helsingfors markegendomar i var ett dåligt argument för inkoprporeringen, då staden huvudsakligen äger områden som inte lämpar sig för bostadsbebyggelse.

Yle har idag publicerat en kommenterande text med rubriken "Helsingfors är kär i Vanda" och ett audioklipp, "Vårkänslor i regionen" med ett satiriskt inslag om Jussi Pajunens känslor för Vanda. En fråga som tas upp i inslaget är vad det tänkta paret borde heta. Kanske var det i misstag som man middagstid idag även publicerade en text med rubriken "Helsingfors byter namn?" Inslaget "Helsinge eller Helsingfors?" sänds i Radio Mellannyland först i morgon, men jag citerar redan nu ur artikeln "Helsingfors byter namn?:

>>Göran Härmälä, stadsfullmäktigemedlem i Vanda, SFP, anser att en samgång är helt otänkbar.
-Men om det blir en samgång så är det helt självklart att den sammanslagna staden ska heta Helsinge. Men det är en helt hypotetisk fråga, för det blir ingen sammanslagning, säger Härmälä.<<


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar