Krav på utvidgning av skyddsområden. Den 23 april 2009


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "Större grön yta bör bevaras i Sibbo ". Med "Sibbo" syftas här på inkorporeringsområdet. Jag citerar ur artikeln;

>>Helsingfors naturskyddsförening presenterade i går de markområden som bör förbli obebyggda för att skydda Vanda och Sibbo storskog. På kartan föreslår föreningen att de nuvarande områdena omges med skyddszoner som är tillräckligt stora för att fungera som friluftsområden. Föreningen beaktar också översvämningsarealer som kommer att uppstå på grund av klimatförändringen. - Vi vill att de obebyggda områdena slås fast innan byggandet startar. Vanligtvis brukar det vara tvärtom, säger ordförande Kati Vierikko .
Naturskyddsföreningen vill rikta kritik mot att det sagts att byggandet skall dimensioneras för minst 30 000 nya invånare.<<

Yle publicerade igår på eftermiddagen en notis med rubriken "Förening risar byggplaner i gamla Sibbo".Jag citerar ur notisen:

>>I Helsingfors vision ska ungefär 30 000 personer kunna bo i småhus i det annekterade området med metroanslutning in till centrum.

Enligt miljöfolket är det orealistiskt, eftersom stora delar av det nya östra Helsingfors antingen är skyddat eller borde förbli obebyggda som buffertområden eller gröna korridorer mellan naturskyddsområdena. Det största planerade skyddsområdet är Sibbo storskog. ...

Helsingfors naturskyddsförening påpekar också att marken i de nya stadsdelarna är besvärlig att bygga på och att det finns många låglänta områden där översvämningsrisken är stor.<<

I dagens Helsinginsanomat ingår en en artikel med rubriken "Östersundomin teinit pääsevät takaisin nuorisotalo Östikseen" och underrubriken "Helsingin ja Sipoon riitely sulki talon alkuvuodeksi". Yle Östnyland har på morgonen publicerat en notis med rubriken "Ungdomsgården Östis öppnar igen".


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar