Nylands förbund. Den 18 april 2009


Både Helsingin Sanomat och Borgåbladet tar idag upp Sibbos troliga byte av landskapsförbund. I de regionala TV-nyheterna Uudenmaan uutiset ingick ett inslag om det förutspådda bytet av landskapsförbund. På frågan om till vilket landskapsförbund Sibbo borde tillhöra kan man se på flera olika sätt. Sättet på vilket den politiska ledningen i Sibbo nu vill byta förbund är dock högst tvivelaktigt och osolidariskt. Lite komiskt är det när styrelseordförande i Sibbo motiverar byte av förbund med att det är viktigt att kommunen sitter med vid de bord där besluten fattas. Styrelseordförandes egen gruppering saknar och kommer att sakna representation i de beslutande organen i Nylands förbund. Att Sibbo kommit så här långt i frågan om byte av landskapsförbund är en följd av inkorporeringen. Medlemskapet i Östra Nylands förbund har av en del setts som en delorsak till inkorporeringen. Enligt min bedömning hade medlemskapet i Östra Nylands förbund ingen avgörande betydelse för initiativet till en ändring i kommunindelningen. En annan sak är att förbundsfrågan utnyttjades av Helsingfors för att försöka pressa Sibbo och Sfp till att formellt frivilligt avstå Östersundom till Helsingfors. Det är lite sent av kommunen att säga att man inte heller vill höra till Östra Nylands förbund, då inkorporeringen redan är förverkligad. Det skulle även vara skäl att vänta på utredningen om regional förvaltning i Helsingforsregionen innan Sibbo ovillkorligen går in för ett byte av landskapsförbund. Ohjälpligen undrar man om inte initiativet till ett snabbt byte av förbund i hög grad handlar om personlig hämnd.

I dagens Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Vantaa velkaantuu, Helsinki maksaa". Jag citerar ur artikeln, som är skriven av Kimmo Oksanen:

Nyt Vantaan kannattaakin ottaa velkaa. Helsinkiläisethän ne kuitenkin maksavat, kun kaupungit yhdistyvät.
Tästä on jo päätettykin, mikäli Vantaan kaupunginjohtajaa Juhani Paajasta on uskominen. "Jos valtuustossa päätetään, että selvitystä ryhdytään tekemään, prosessi lähtee liikkeelle ja se viedään loppuunsa asti", Paajanen perusteli kielteistä kantaansa yhdistymisen etuja ja haittoja puntaroivan selvityksen tekemiseen ratkaisevan valtuustokokouksen edellä (HS 28. 3.).
Ja näinhän päätettiin. ...
Merkittävä säästö saadaan, kun yhdistyneeseen kaupunkiin syntyvä hallinnon tuplamiehitys puretaan. Homma aloitetaan kaupunginjohtajista.
Ja sitten otetaan Espoo . . . 


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar