Smal topp. Den 22 april 2009Yle har på morgonen publicerat en notis med rubriken "Sibbo vill förhandla om landskapsbyte". Rubriken är kanske något missvisande, då majoriteten av kommunstyrelsemedlemmarna i Sibbo vill ansöka om medlemskap i Nylands förbund utan att egentligen förhandla eller ställa några krav. Christel Lljeström har inatt publicerat ett blogginlägg med rubriken "Förbund och taktik", där hon kritiserar Sibbos dåliga taktik. I sak är det lätt att hålla med Liljeström, som har erfarenhet av hur man spelar sina kort i ett politiskt spel. Liljeströms argument går ut på att Sibbo genom att vänta och förhandla tillsammans med andra östnyländska kommuner kunde säkra representation i styrelsen för Nylands förbund. Ett problem med Liljeströms argumentation är att en styrelseplats sannolikt skulle betyda att Sibbo via Sfp i Sibbo och Östnyland skulle representeras av Liljeström själv.

Liljeström är en tillgång för Svenska folkpartiet i Sibbo, men samtidigt en belastning. Avhoppet till Vårt gemensamma Sibbo torde långt kunna förklaras av Liljeströms dominerande roll. När det begav sig sommaren 2006 var det lätt att misstänka att Liljeström varit beredd att offra Östersundom för att trygga sin egen post som styrelseordförande för Östra Nylands förbund. Sfp:s och Liljeströms intressen sammanfaller ofta och då är det lätt att misstro Liljeström. Liljeströms blogg är den bästa nyhetskällan då man söker information om politiken i Sibbo, fastän Liljeströms egen roll här naturligtvis framhävs. Det är symptomatiskt att webbplatsen för Sfp i Sibbo samtidigt varit otillgänglig i flera månader.

Yle har på eftermiddagen publicerat en notis med rubriken "Förening risar byggplaner i gamla Sibbo". Lyssna på Vegas regionala nyheter från Mellannyland.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar