Aluetutkielma 14. Den 24 juni 2010


Den 3 - 4 september ordnade stasplaneringskontoret i Helsingfors ett seminarium med rubriken "Berlin in Helsink". Vid seminariet framförde Markku lahti en presentation med rubriken "Sustainable city". Presentationen innehåller en intressant dia om östersundom. (Se ovan.) Kartan är ursprungligen från den 20 november 2007, då HFD ännu inte avgjort fallet Sibbo. Kartan har ändrats den 22 januari och den 5 februari 2008. Kartan som har betecknast "aluetutkielma 14" har likheter med ett par Sibboprojektkartor som ingår i Matti Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita". (Se "Sipoo-projekti. Den 9 september 2009".)
De värsta förslagen till exploatering av Natura 2000-områdena i Östersundom är av något senare datum. Intressant är det att Gubbacka i Västersundom (Vanda) som delvis även Granö i Sibbo tagits med i planeriningen. Speciellt intressant finner jag att metrolinjen eller snabbspårvägen här fäljer Österleden. Dateringen av "aluetutkielma 14" stämmer överens med hur kommungränsen ritats ut vid Österleden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar