Läntinen Sipoo. Den 27 juni 2010


Jan Vapaavuoris hemsida har uppdaterats för en tid sedan, men på webbplatsen kan man fortfarande hitta ett tema ("Teemat & Arvot") med rubriken "Läntinen Sipoo on liitettävä Helsinkiin". Jag återger temat i sin helhet:


Pääkaupunkiseutu kärsii tontti- ja asuntopulasta sekä ylikorkeista asuntojen hinnoista. Läntisen Sipoon liittäminen Helsinkiin helpottaisi kaikkia näitä haasteita. Se myös lisäisi seudun elinvoimaisuutta, parantaisi kilpailukykyä ja edistäisi eheää yhdyskuntarakennetta. Tämän takia se olisi myös ekologisesti kestävää. Hallinnolliset rajat eivät voi olla itseisarvoja, vaan ainoastaan järkevän toiminnan apuvälineitä. Sellaiset rajat, jotka lisäävät liikennettä, ruuhkia ja päästöjä, eivät voi olla pyhiä.
Med västra Sibbo syftar Vapaavuori här endast på (före detta) sydvästra Sibbo. Redan i sitt anförande "Pääkaupunkiseutu ja historiallinen kuntauudistus 12.01.2006" från Helsingfors stadsfullmäktigemöte den 12 januari 2006, som lika så återfinns på Vapaavuoris förnyade webbplats, talade Vapaavuori om "läntinen Sipoo", som bör anslutas till Helsingfors, ifall en större kommunsammanslagning inte blir av.


Jo lyhyt perinteisistä ajatuspinttymistä vapaa vilkaisu karttaan osoittaa joka tapauksessa, että kysymys pääkaupunkiseudun itäisestä ulottuvuudesta on ratkaistava. Itämeri on ymmärrettävä peruste sille, ettei seudun yhdyskuntarakenne voi laajentua etelään. Neljästä pääilmansuunnasta vielä toisen poissulkeminen ilman mitään todellista syytä, olisi kuitenkin vastuutonta. Läntinen Sipoo tuleekin liittää Helsinkiin, jos laajemmasta yhdistämisestä ei jostakin syystä tulisi mitään.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar