Värdefulla områden för stadsbilden. Den 25 juni 2010


På Helsingfors stadsplaneringskontors webbplats för Östersundomprojektet finns det en länk till utredningar som gjorts med tanke på Vanda generalplan 2007. Utredningarna stöder inte precis Helsingfors planer för Västersundom. Sidan ovan är ur utredningen "Kulttuurimaisemat ja suojeltavat kohteet kohteet yleiskaavan tarkistuksessa".