Spår. Den 23 februari 2012

BBl 23.2 2012 s 2Ledaren i dagens nummer av Borgåbladet har rubriken "Spår i Östersundom är ingen intern affär". I ledarartikeln kan man bl.a. läsa följande:

En metrolinje mellan Östra centrum och Majvik (sex stationer) kostar 730 miljoner euro. En snabbspårväg Östra centrum-Majvik skulle kosta 150 miljoner. De årliga driftkostnaderna för de två alternativen skulle vara de samma, då man beaktar matarbusstrafiken.

När projektet, med metro som primärt altenativ, nu senast presenterades (8.2), talade trafikingenjör Heikki Hälvä om andra utgifter: "… en metro till Majvik (fem stationer) kommer att kosta omkring 700 miljoner euro. (…) Förslaget med bara snabbspårväg skulle enligt honom (Hälvä) gå lös på omkring 450 miljoner euro plus 170 miljoner för en förlängning av metrolinjen med en station" (Bbl, 9.2).

Vad var det för fel på den enkla snabbspårvägen, med bussar som matartarfik? Nu jämförs metron av någon orsak med ett betydligt mångsidigare spårvägsalternativ, ett som kostar 620 miljoner jämfört med tidigare 150 miljoner. ...

Effekterna av kollektivtrafiklösningarna i Östersundomområdet återspeglas långt österut. Nu noteras detta inte i tillräcklig omfattning i Östersundomplanen.De nya beräknade kostnader för de olika alternativen för Östersundom hittar man i utredningen "Östersundomin liikennejärjestelmävertailu. 31.1.2012", men ledarartikeln torde i första hand varit inspirerad av ett seminarium om en järnväg från Helsingfors österut, som hölls igår. I dagens nummer av Borgåbladet ingår även en artikel med rubriken "Helsingfors och Borgå har olika åsikt om Helibanans reservering". Här kan man bl.a. läsa följande (knappast ordagrant återgivna eller översatta) citat av Helsingfors stadsstyrelseordförande Risto Rautava:

- Vi anser att reserveringen för Helibanan måste avföras från landskapsplanen. Reserveringen är ett hinder för oss när vi ska utveckla de annekterade områdena i Sibbo.

Bbl 23.2 2012 s 8

Med anledning av det ovannämnda seminariet har Borgåbladet även publicerat en artikel med rubriken "Flygplats i Backas inte längre aktuell". Under seminariet kom Rautava med den aktuella uppgiften. Det ser nu ut som om att en ersättande flygplats för flygfältet i Malm kommer att byggas i Orimattila. Yle publicerade igår en artikel med rubriken "Itäisestä rantaradasta päätös 10 vuoden sisällä". Här säger Rautavaatt "Ei ole enää mitään järkeä pitää sitä Heli-varausta, koska se ehkäisee meillä sen alueen kehittämistä tällä hetkellä jos sitä pidetään". Själv spår jag att den nya snabba "östbanan" via Helsingfors-Vanda flygplats aldrig kommer att gå via Borgå. Istället kommer banan att gå via Lahtis och  Orimattila (Henna).Google+ Followers