Saknar namn. Den 27 februari 2012


I veckoslutets nummer av Vantaan Sanomat ingår en notis med rubriken "Östersundom käsittelyyn maanantaina". Jag har behandlat det aktuella ärendet på Vanda stadsplaneringsnämnds föredragningslista i mitt inlägg "Från Helsingfors perspektiv. Den 22 februari 2012".
I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken  "Metron skapar ångest bland politiker" ("Metrobeslut ger politiker ångest"). Rubriken på första sidan lyder "Metrobeslut oroar Helsingforspolitiker". Det är dock inte i första hand förlängningen av östmetron som oroar, utan det är automatiseringen som skapar problem. Tillsammans med den ovannämnda artikeln har Hbl publicerat en karta över befintlig och planerad metro. Med finns även stationen "saknar ännu namn" i Västerkulla, vars benämning myntades av Helsingin Sanomat innan metroutredningen officiellt hade publicerats. (Se "Föråldrade utredningar publiceras. Den 29 augusti 2010" och "Ei vielä nimeä. Den 16 oktober 2010".) Hbl har uppdaterat sin grafik genom att byta ut benämningen "saknar ännu namn" mot "Stationen saknar namn ännu namn" (sic). Det "utvecklade" planutkastet alternativ B, som stadsplaneringsnämnden i Vanda idag skall besluta att föreslå för stadsstyrelsen att förordar Östersundomkommittén att godkänna, skiljer sig från det tidigare utkastet alternativ A främst just genom att den aktuella metrostationen i Vanda har lämnats bort.


Google+ Followers