Esitys kuntajakoselvittäjien asettamisesta. Den 7 februari 2012


Imorgon skall Östersundomkommittén publicera ett förslag till gemensam generalplan för Östersundom-området. Förslaget kommer knappast att få så stort utrymme i medierna, eftersom finansministeriet just i morgon onsdag klockan 11 skall lägga fram ett förslag till ny kommunstruktur. Kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas har idag på Twitter kommit med lite tilläggsinformation:

Kommunkartorna synes bifogas av ett sjuhelgolands frågebatteri = massor tilläggsdon. Fullmäktigesvar per 13.4

Suomen Kuvalehti, som noga bevakat kommunreformen (se bl.a. "Kunnan jakaminen mahdollista. Den 14 januari 2012"), har idag på tidningens webbplats publicerat en artikel med rubriken "Ministeriö suunnitteli vaalien siirtämistä poikkeuslailla kuntauudistuksen vuoksi". I artikeln kan man bl.a. läsa följande:

Suuren kuntauudistuksen valmistelussa pohdittiin jopa kunnallisvaalien lykkäämistä.

Suomen Kuvalehden saamien tietojen mukaan valtionhallinnossa otettiin viime syksynä keskusteluun lokakuun 2012 kuntavaalien siirtäminen poikkeuslailla mahdollisesti syksyyn 2014. Jos hallituksen kaavailema kuntauudistus toteutuisi vuoden 2015 alusta, uusien suurkuntien valtuustot olisi valittu niissä vaaleissa ja ne olisivat voineet aloittaa työskentelynsä välittömästi.  ...
Suomen Kuvalehden tietojen mukaan virkamiehet ottavat keskiviikkona julkistettavassa selvityksessä kantaa myös pakkokeinoihin. Selvitysraportissa todetaan, että kuntaliitoksia ei saada kaikilla alueilla toteutettua vapaaehtoisesti, joten pakkoliitoksiakin mahdollisesti tarvitaan.

Virkamiesten raportti sisältänee myös esityksen kuntajakoselvittäjien asettamisesta tutkimaan kuntaliitoksia. Jos selvittäjät asetetaan kuntiin kesään mennessä, hallituksen ei tarvitsisi ottaa kantaa kuntakarttaan ennen kuntavaaleja. 

Finansministeriet har för sin del publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Uppskov av kommunalvalet har inte övervägts".


Idag har spårmaskinen dragit upp eller preparerat skidspåret från Husö gård vidare till "badplatsen" och "sercicebryggan". (Se Sports Tracker.)  Eftersom isarna ännu är dåliga har spåret dragits upp längs den nya "räddningsvägen". Jag hitattade även en ny karta över friluftsområdet. (Se "Friluftsstråk. Den 29 december 2011".) Fastän det nu finns kartor och skyltar som visar var skidspåret går och var ridvägarna går hade skidspåret förstörts av hästar. Det har jag inte varit med om på Husö förut.


Google+ Followers