Inlösning. Den 26 februari 2012

HS 24.2 2012 s A 10


I fredagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kaupungit välttävät lunastusta". Östersundom och Helsingfors stads köp av Raimo och Mona Kuvajas fastighet i Korsnäs är väl närmast att betraktas som ett fallstudie. I ingressen kan man läsa att "Helsinki hankkii Östersundomin maita vapaaehtoiskaupoin." I artikeln kan man vidare läsa att "Helsinki ilmoitti, ettei hanki Östersundomista maata lunastusmenettelyllä, vaikka laki sen sallisikin." Kanske stämmer detta överens med stadens linje, men Helsingfors skulle inte ha råd att inlösa all mark som staden vill planlägga. De markaffärer som Helsingfors gjort i Östersundom under de senaste åren är till sitt omfång anspråklösa. Om planerna på spårvägsförbindelse till Östersundom någonsin förverkligas, så blir tvångsinläsning nog aktuellt för eventuella de fastighetsägare som inte vill gå med på att sälja till ett av Helsingfors accepterat pris. I artikeln kan man även läsa följande:

"Helsingillä on hyvä perinne, kun se hankkii maat itselleen, ennen kuin alkaa kaavoittaa mitään. Se minua vaivaa, mikseivät naapurit noudata tätä esimerkkiä."

Tulevina vuosikymmeninä Helsingin itäisille maille Östersundomiin nousee asuntoja 65000-70000 ihmiselle.

Kaupunki on hieronut lyhyessä ajassa kymmeniä maakauppoja sekä joitain maankäyttösopimuksia.

Mutta niitäkin maanomistajia Östersundomissa vielä on, jotka eivät tohdi luopua tiluksistaan.


HS 24.2 2012 s A 10


Google+ Followers