Ingen medlemsavgift till kommunförbundet. Den 2 januari 2012

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20120131Kuntie/Kuntatalous_31012012_NETTI.pdf

Igår var det igen dags för en mängd nyheter i anslutning till kommunreformen. Finansministeriet publicerade en utredning med rubriken "Kuntien talouden kehittyminen 1997 - 2024". I rapporten skildras dystra utsikter för Helsingfors i förhållande till kranskommunerna. Utsikterna är i sig ingen nyhet, men i samband med den förra kommunreformen KSSR och Sibbofrågan gav man en fullständigt förvrängd bild av stadens utmaningar och problem. Förutom en nyhet med rubriken "VM: Kunnat pahoissa vaikeuksissa 2020-luvulla" i anslutning till den ovannämnda utredningen publicerade Yle igår även nyheter med rubrikerna "Keskusta haluaa stopin 'kuntakohellukselle'", "Keskusta väläyttää välikysymystä kunnista" och "Kuntauudistusta viedään vauhdilla eteenpäin".

Gårdagens intressantaste nyhet hittar man i Suomenmaa. I nyhetsartikeln "Kapinakunnat syyttävät Kuntaliittoa hallituksen myötäilemisestä" kan man läsa följande:

Kuntaliiton toimintaan tyytymättömät kunnat ovat edenneet kapinassaan sanoista tekoihin.

Ainakin Asikkala, Janakkala, Juva, Rusko ja Sulkava ovat päättäneet lopettaa toistaiseksi Kuntaliiton jäsenmaksun maksamisen. Orimattila ja Sysmä aikovat puolestaan jäädyttää osan maksuistaan.

Kapinakuntien edustajien mukaan Kuntaliitto suhtautuu hallituksen valmistelemaan kuntauudistukseen liian myötämielisesti. Juvan kunnanjohtajan Heikki Laukkasen mielestä liitto ei ole pitänyt pienten kuntien puolta, vaan ajaa pelkästään keskuskaupunkien etuja.

Bl.a. Iltalehti publicerade den 13 januari FNB:s notis med rubriken "Useat kunnat pohtivat Kuntaliiton jäsenmaksun jäädyttämistä". MTV3 publicerade den 16 januari en nyhet med rubriken "Ensimmäiset kunnat päättivät jättää Kuntaliiton jäsenmaksuja maksamatta".

Kommunförbundet driver inte bara de stora städernas intressen på de mindre kommunernas bekostnad. Komminförbundet går även regeringens eller regeringarnas ärenden. Jag har på denna blogg redogjort för hur kommunförbundet inofficiellt genom mygel stödde regeringarna Vanhanen I och Vanhanen II att förverkliga en olaglig inkorporering av sydvästra Sibbo. I mitt inlägg "Nyttan av medlemskap i kommunförbundet. Den 6 maj 2011" har jag skrivit om Sibbo kommuns och Helsingfors stads "nytta" av att vara medlemmar i kommunförbundet.Google+ Followers