Grädden. Den 5 februari 2012

HS 3.2 2012 s A 5
I mitt inlägg "Ingen medlemsavgift till kommunförbundet. Den 2 januari 2012" berättar jag om finansministeriets  utredning "Kuntien talouden kehittyminen 1997 - 2024", där det ges en dyster prognos för Helsingfors framtida ekonomi. I fredagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel eller "nyhetsanalys" med rubriken "Länsi kuorii Uudenmaan kerman", som tydligen är ett svar på utredningen. I artikeln kan man läsa följande:


Helsinki menettää muuttovirroissa vuosittain miljoonia euroja.

Helsinkiin muuttaa paljon pienituloisia tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia: opiskelijoita, nuoria ja maahanmuuttajia. Samalla ovenavauksella poistuu keskituloisia perheitä - niitä hyviä veronmaksajia.

Sama ilmiö kilisyttää kehyskuntien kassaan verotuloja miljoonia euroja.

Tätä kehitystä helsinkiläiset kutsuvat kermankuorinnaksi. Kehyskuntien mielestä se on tervettä kilpailua.

Mutta kermakaan ei jakaudu tasaisesti. Kehyskuntien välillä on tapahtumassa eriytymistä, osoittavat tilastot.

Espoon kohdalla kulkee haamuraja, jonka länsipuolelle hakeutuvat eniten tienaavat asukkaat.

Kauniainen, Kirkkonummi ja Siuntio kuorivat hienoimman kerman, jos vertaillaan tulomuuttajien vuosiansioita. Myös Sipoo noukkii hyvätuloisia.

Nämä kunnat vaurastuvat, koska niillä on maata, minne kaavoittaa pientaloalueita. Omakotiasujat ovat parasta kermaa.

Medan de som flyttar till Sibbo i medeltal har en årsinkomst som är nästan 2 000 euro större än de som flyttar från kommunen, har de som flyttar till Helsingfors i medeltal en årsinkomst som är 3 766 euro mindre än de som flyttar ifrån kommunen. Sibbo har ändå inte hittills varit en allvarlig konkurrent till Helsingfors. Problemet är istället gräddskummarna i väst. Redan inför den förra kommunreformen KSSR ville man i Helsingfors rätta till problemen genom en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen. Några tvångssammanslagningar av hela kommuner kunde Centern dock inte gå med på. Istället erbjöd kommunminister (och bostadsminister) Hannes Manninen sydvästra Sibbo år Helsingfors med motiveringen att "vanliga Helsingforsbor skall ha rätt att bo i egnahemshus utan att byta kommun". Sibbos planer på att själv bygga ut Östersundom gjorde inkorporeringen extra viktigt för Helsingfors. De officiella motiveringarna till inkorporeringen var dock de raka motsatta til de verkliga motiven.


Google+ Followers