Den urbana människans börda. Den 26 augusti 2008


Igår uppdaterade Helsingfors sina specialsidor om inkorporeringen med ett meddelande med rubriken "Namn på platser samlas in i Sibbo och Vanda under tiden 1.9-3.10.2008". Nyheten har igår och idag även spridits via medierna. I meddelandet kan man läsa att "Det är fråga om en stor kulturgärning eftersom namnuppgifterna för området behöver kompletteras. " I sig ser jag det som positivt att man i Helsingfors vill ta vara på lokala namn för att kunna använda namnen i framtida gatunamn. Skrytet om en "stor kulturgärning" leder dock mina tankar till den brittiska poeten och imperalisten Rudyard Kipling (1865-1936), som skrivit en dikt med titeln "The White Man's Burden" (Den vite mannens börda). Dikten, som handlar om kolonisatörens otacksamma uppgift, var ämnad som ett stöd för USA:s erövring av Filippinerna. Jag återger här den första versen:

Take up the White Man's burden--
Send forth the best ye breed--
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness,
On fluttered folk and wild--
Your new-caught, sullen peoples,
Half-devil and half-child.

Google+ Followers