Framtiden oroar. Den 29 augusti 2008

I dagens HBl ingår ett par artiklar om hälsovården i sydvästra Sibbo. Rubrikerna är "Beslut om hälsovården i västra Sibbo dröjer: 'Så får det väl inte vara' " och "Stor valfrihet för Sibboborna". Det finns knappast någon orsak att frukta att Helsingfors inte skall klara av att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter - frånsett betjäning på svenska. Invånarna i sydvästra Sibbo torde dessutom även efter årsskiftet ha möjlighet till vård i Sibbo och Borgå. Ovissheten oroar dock dem som är mest beroende av kommunal hälsovård. Här tröstar det föga att så väl HFD som utredningsman Pekka Myllyniemi kommit fram till att en ändring i kommunindelningen främjar ordnandet av service för invånarna i området.

Google+ Followers