Ortsnamn i Sibbo. Den 28 augusti 2008


I tisdagens blogginlägg "Den urbana människans börda. Den 26 augusti 2008" skrev jag om hur Helsingfors stad i ett meddelande på stadens specialsidor om inkorporeringenskryter med att man skall göra en "stor kulturgärning" genom att samla in namn på platser i Vanda och Sibbo. Meddelandet har publicerats i form av en notis från stadsplaneringskontoret i dagens Borgåblad. I notisen upprepar man påståendet att "namnuppgifterna för området behöver kompleteras". Den ursprungliga finskspråkiga texten lyder "Kattavaa nimestystä ei ole aiemmin tehty Sipoossa, joten kyseessä on tärkeä kulttuuriteko." På samma uppslag som annonsen finns emellertid i dagens Borgåblad en artikel med rubriken "Sibbonamnen redan nedtecknade". I artikeln berättas det att jobbet med att samla in namn på platser i sydvästra Sibbo redan ärgjort. Bilden ovan av Odin Sjöholms häfte "Ortsnamn i Sibbo: Östersundom och Gumböle" har publicerats i samband med artikeln.

I en insändare i dagens nummer av Helsiningin Sanomat ger Sibbobon Bo Melander samma information om ortsnamn i Sibbo. Jag återger här insändaren i sin helhet:

Sipoolaiset nimet on jo kerätty

Helsinki teki itsensä naurunalaiseksi ja asetti lehdistön ja Uudenmaan uutisten uskottavuuden koetukselle, kun ne julkaisivat kaupungin tiedotteen: sen mukaan Helsinki suorittaa kulttuuriteon keräämällä paikallisnimistön talteen Sipoolta anastamillaan alueilla, kun vastaavaa ei muka aikaisemmin ole suoritettu.

Tosiasia, jolle Helsinki ummistanee silmänsä on, että Odin Sjöholm Sipoosta on jo laatinut luettelot kaikista kunnassa esiintyvistä paikallisnimistä, myös Lounais-Sipoon alueelta.

Kaupungille on toimitettu kyseisen alueen nimilistat, eli kulttuuriteko on jo tehty.

Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Förtroendevalda samtalar igen". I notisen berättas det att Rakel Hiltunen har bjudit in styrelse- och fullmäktigeordförandena i Sibbo och helsingfors för lunch nästa måndag.

Google+ Followers