Generalplanen före allt. Den 10 maj 2010


I föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses möte ingåt en bilaga med "beslutshistorien" (MS World) i ärendet som gäller staden utlåtande om Forststyrelsens utredning om förutsättningarna för en nationalpark i Sibbo storskog. I dokumentet ingår ekonomi- och planeringscentralens utlåtande från 22 april. Jag citerar ur utlåtandet:


Kaupunki on paraikaa tekemässä yleiskaavatasoista maankäyttösuunnittelua Östersundomin alueelle. Tavoitteena on laatia osayleiskaavaluonnos vuoden 2011 aikana. Östersundomin alue rakennetaan raideliikenteen ääreen. Raideliikenne suunnitellaan osaksi Helsingin seudun liikennejärjestelmää ja samassa yhteydessä suunnitellaan koko Östersundomin alueen liikenneverkko. Suunnittelussa ratkeaa Östersundomin maankäytön periaatteet, joissa tärkeänä osana on asuinalueiden ja luontoalueiden suhde.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että valtion omistamilla mailla Porvoonväylän pohjoispuolella voidaan kansallispuisto perustaa jo nyt. Osayleiskaavan suunnittelualueelle ulottuvilta osin tulisi ensin tehdä osayleiskaavallinen suunnittelu ja vasta sen pohjalta harkita laajentamista kansallispuistoa tälle alueelle. Kansallispuisto tulisi perustaa valtion maille, jolloin sen hallinnointi olisi yksinkertaista. Mikäli kaupungin maita halutaan kansallispuistoon liitettäviksi, tulisi liittämisen perustua maanvaihtoihin. Maanvaihtojen suunnittelu ja toteuttaminen taas on vasta osayleiskaavan suunnitteluratkaisun jälkeen mahdollista.

Det är anmärkningsvärt att man från Helsingfors sida utgår ifrån att det är stadsplaneringen genom en delgeneralplan, inte landskapsplanen som bestämmer ramarna för markanvändningen i det aktuella området. Normalt brukar Helsingforspolitikerna betona betydelsen av planering på landskapsnivå, men när det gäller stadens egna intressen vill man göra ett undantag. Frågan är hur lagligt det hela är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar