Vilt. Den 7 maj 2010

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet publicerade i tisdags ett meddelande med rubriken "Suunnitteilla oleva Sipoonkorven kansallispuisto on tärkeä myös ilvekselle". Jag citerar ur meddelandet:


Kansallispuiston rajaamisessa on ollut esillä neljä vaihtoehtoa. Suppeimman rajausvaihtoehdon sisään osui vain vajaat kymmenen prosenttia ilveksen paikannuksista. Rajauksen pinta-alan kasvaessa vajaasta kahdesta tuhannesta hehtaarista lähes kolmeen tuhanteen hehtaariin jo lähes kolmasosa paikannuksista oli kansallispuiston sisäpuolella. Suppeimman ja keskimmäisen rajauksen välillä ei ollut suurta eroa paikannuspisteiden määrässä.

Ekologiset käytävät nousevat erityisen merkittävään osaan tutkimusilveksen liikkumisessa. Vaikka käytävät ovat pinta-alaltaan vain noin 16 % suppeimman rajauksen pinta-alasta, niiltä löytyi enemmän ilveksen paikannuksia kuin suppeimman vaihtoehdon alueelta. Yhdessä laajin rajaus ja ekologiset käytävät kattavat jo lähes 40 % ilveksen Sipoonkorven lähialueen paikannuksista. Tällä yksilöllä ekologiset käytävät ovat siis olleet tehokkaassa käytössä.

Texten i meddelandet finns med samma rubrik i en lite längre version under kategorin "Suurpetotutkimus". Här finns även en karta med Forsstyrelsens alternativ och en markering av observationer av lodjur. Observationerna har speciellt gjorts i de ekologiska korridorerna söder om motorvägen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar