Investeringar. Den 6 maj 2010


Hufvudstadsbladet har idag publicerat en notis med rubriken "Pajunen vill skjuta upp investeringar". Hbl refererar till en intervju i Helsingin Sanomat med rubriken "Helsingin talous synkkenee yhä". På tidningens webbplats finns en version av artikeln under under rubriken "Helsingin talous luultuakin pahemmassa jamassa". Helsingin Sanomat skriver bl.a. följande:


Ensisijaisena säästötoimena kaupunginjohtaja pitäisi sitä, että kaavoituksessa keskityttäisiin vain muutamaan uuteen asuinalueeseen.

Uusien raideliikenneinvestointien tarve pitää punnita tarkkaan, Pajunen jatkaa.


Tankarna går naturligtvis till inkorporeringsområdet. Östersundom omnämns även i en del läsarkommentarer.