Andra myndigheter. Den 2 juli 2010


På Helsingfors stadsplaneringskontors webbplats för Östersundomprojektet finns det under kategorin "Muiden viranomaisten laatimia selvityksiä" en länk till utredningen "Kirjokertun, pikkulepinkäisen, ruisrääkän ja luhtahuitin habitaattikartoitus Mustavuorenlehdon ja Östersundomin lintuvesien alueella" från 2005. Den "andra" myndigheten är i detta fall Helsingfors stads miljöcentral. Kartan ovan är ur utredningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar