Pinsamt. Den 1 juli 2010

Att Hesingfors inte klarar av att planera sydvästra Sibbo så som man lovat och som Matti Vanhanen förutsatt är pinsamt för båda parterna. Nu när Vanhanen avgått är det kanske lite lättare att bryta löften om metrolinje och omedelbar planering av den "färdiga tomtmarken". Mari Kiviniemi var i egenskap av vikarierande Centerminister år 2006 en av de Centerministrar som var beredda att offra lite av en enskild kommuns självbestämmanderätt i utbyte mot att kommunreformen inte skulle medföra några tvångssammanslagningar av hela kommuner. I egenskap av stadsfullmäktigeledamot och representant för Centern i Helsingfors representerade Kiviniemi även den andra parten, som krävde en ändring i kommunindelningen. Det torde nu vara lättare att medge att Helsingfors måste avvika från sina tidigare planer för Östersundom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar