Olaglig avverkning? Den 31 juli 2010I mitt inlägg "Nyt tehdään. Den 17 juli 2010" noterade jag att Helsingin Sanomat den 17 juli publicerat en artikel med rubriken "Virkistysmetsän huoltotiestä riidellään Talosaaressa". Vad jag däremot inte noterat tidigare är att Helsingin uutiset dagen innan på tidningens webbplats publicerat en notis med rubriken "Helsy: Talosaaren virkistysalueen hakkuut laittomia" och Kansan Uutiset (Verkkolehti) samma dag publicerade en artikel med rubriken "Helsinki aloittaa laittomat hakkuut Talosaaressa". Jag citerar ur den senare artikeln:


Tien rakentamisen väitetään liittyvän uimarannan ja venerannan ruoppaamiseen Talosaaren kärkeen. Niiden rakentamisesta ei kuitenkaan ole päätöksiä, vaan lupaprosessi on vasta aloitettu.

– On kestämätöntä, että liikuntavirasto yrittää rakentaa uutta tietä toimenpidekiellossa olevalle alueelle, ilman mitään tietoa onko rakentamiselle edes mitään järkevää syytä, sanoo Helsyn puheenjohtaja Kati Vierikko, joka on myös Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja.

– On syytä epäillä, että Talosaaren luontoarvoja pyritään heikentämään, jotta olisi helpompi perustella alueen kaavoittamista asutukselle.
Från stadens sida hävdas det att man vill bygga ett tillfälligt rekreationsområde för inkorporeringsområdets nuvarande invånare.
Ett märkligt sammanträffande verkar det även vara att staden vill rusta upp en stig som går över gårdsplanen till Helsingin luonnonsuojeluyhdistys stuga på Husö. Speciellt många träd har inte avverkats och flertalet av de fällda träden verkar vara döda. Bilden nedan har jag tagit senaste vecka, alldeles invid Helsys stuga.
Själva vägbygget förefaller mera kontroversiellt än avverkningen, som visserligen gjordes vid en olämplig tidpunkt i ett känsligt område. På Googles karta slutar den aktuella vägen vid Helsys stuga.Visa större karta

På Eniros karta synns Husövägen överhuvudtaget inte, men däremot nog Helsys gårdsplan.
Att planerna inte bara handlar om att fälla döda träd framgår ur idrottsverkets ritningar, som är daterade 26.5.2010 och xx.xx.2010.
Av verkets ritningar framgår även att ändan av den planerade "räddningsvägen" är en helt ny väg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar