Bussjoker till Östersundom? Den 13 juli 2010


Gratistidningen Vartti publicerade igår en artikel med rubriken "Kallis Raide-Jokeri saattaa silti kannattaa". Jag återger här inledningen på artikeln:Bussi-Jokerin korvaajaksi suunniteltu pikaraitiolinja Itäkeskuksesta Tapiolaan on heräämässä henkiin.
Mittava hanke oli joutua hyllylle, kun kustannusselvitys vuosi sitten kertoi, ettei 330 miljoonan euron Raide-Jokeri ikinä maksaisi itseään takaisin.
Vasta valmistunut Kaupunkitutkimus TA:n selvitys näyttää, ettei koko totuutta vielä kerrottu.


Att man i den nya utredningen kommer till nya resultat är inte så förvåanande, då utredningen, som beställts av Kaupunkitutkimus TA Oy, har rubrtiken "Selvitys raideliikenteen hyödyistä". Det finns alla skäl att väcka spårjokern till liv, då beslutsfattarna i Helsingfors sent om sider skall välja mellan metro och snabbspårvägsförbindelse till östersundom. Snabbspårvägsförbindelsen är uttryckligen tänkt som en förlängning av Raide-Jokeri från Östra centrum. För att snabbspårvägsalternativet skall förefalla realistiskt kan ju inte spårjokern definitivt vara avfärdad. Att "snabbspårvägsförbindelsen" till Östersundom i verkligheten kommer att bestå av en busslinje är sedan en annan sak.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar