Ännu ett skriftligt spörsmål. Den 5 juli 2010


Sipoon Sanomat publicerade den 24 juni som insändare ett skriftligt spörsmål, vars första undertecknande är Jacob Söderman. Spörsmålet finns även på Södermans webbplats under rubriken "Päätös Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta".


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en insändarartikel med rubtriken "Voittaako ekologinen talous Sipoonkorvessa?" Insändaren är skriven av Erja Hakkarainen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar