Två utredningar. Den 7 juli 2010

I mitt inlägg "Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma. Den 30 juni 2010" förundrar jag mig över inkonsekvensen då Helsingfors stadsplaneringskontor publicerat "Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma" men inga andra färdiga utredningar från i år. Anmärkningsvärt är det även att man inte överhuvudtaget noterat utredningen "Ekologiset käytävät Helsingin liitosalueella" (se "Ekologiset käytävät Helsingin liitosalueella. Den 21 april 2010"), som har spritts som ett pdf-dokument. Är man lite konspiratoriskt lagd, så finns det dock logiska förklaringar. Där man i "Ekologiset käytävät Helsingin liitosalueella" lyfter fram betydelsen av tillräckligt omfattande ekologiska korridor, så ifrågasätts de ekologiska korridrorernas betydelse i "Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma". När det gäller Natura 2000-områdena intresserar man sig närmast för hur natura-direktiven skall kunna kringås.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar