Nationalparkerna i metropolområdet. Den 27 juli 2011

Yle publicerade igår en nyhetstext med rubriken "Kansallispuistojen suosio kasvaa rajusti pääkaupunkiseudulla". Här kan man bl.a. läsa att "Sipoonkorven ja Nuuksion alueen kävijämäärien arvioidaan lähivuosien aikana nousevan jopa sadoilla tuhansilla." Vidare skriver Yle följande:

Metropolialueen kansallipuistojen kävijämäärien kasvua vauhdittaa merkittävästi Sipoonkorven avaaminen ulkokoilijoiden käyttöön. Sipoonkorvessa kävijämäärät ovat jo lähes kaksinkertaistuneet kahdessa vuodessa, sen jälkeen kun kansallispuiston perustamisesta alueelle alettiin puhua.

En nationalpark var inte det bästa tänkbara skyddet för Sibbo storskog, eftersom en nationalpark medför ökat slitage. Nationalparker är till skillnad från naturskyddsområden uttryckligen till för rekreation. Å andra sidan behövdes en nationalpark till i "metropolområdet" för att avlasta Noux. Efter inkorporeringen och sammanslagningarna av landskapsförbunden var en nationalpark ändå det bästa realistiska skyddet. Tyvärr omfattar nationalparken inte de delar av Sibbo storskog som ligger innanför inkorporeringsområdet.


På forststyrelsens webbplats utinaturen.fi finns nu (även på svenska) en si´da och en text med rubriken "Vilken symbol skulle vara bäst för Sibbo storskogs nationalpark?"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar