Table rase. Den 17 juli 2011På Frankrikes nationaldag den 14 juli publicerade Helsingfors stad på stadens webbplats en nyhet med rubriken "14.07.11 Des solutions d’avenir pour l’énergie?" I texten kan man bl.a. läsa att "« Helsingin energia », la société helsinkienne d’énergie, étudie les possibilités d’utiliser les énergies renouvelables en tant que solution énergétique pour le nouveau quartier de Östersundom, actuellement construction" och att "« Helsingin energia » considère le quartier d’Östersundom idéal pour son expérimentation : il y a de l’espace et une « table rase » permettant une concertation globale qui réunit l’aménagement du territoire, la production et la distribution d’énergie ainsi que la conception des bâtiments."
Följande dag, den 15 juli publicerade staden en nyhet med rubriken "15.07.11 Östersundom – Testfeld für alternative Energie". Här kan man bl.a. läsa att "Östersundom stellt ein ideales Gebiet für die Planung ganzheitlicher Energielösungen dar." Motsvarande nyhet publicerades på finska den 7 juli (se "Begreppsförvirring. Den 8 juli 2011"), men har inte publicerats på svenska. Den finska nyheten publicerades den 10 juli även på webbplatsen Bioenergia Suomessa med Helsingfors stads fotografi av Östersundomin Sipoonranta och allt under rubriken "Östersundomissa testataan uusiutuvia energiamuotoja".


Syftet med nyheten som framställer Östersundom som en << table rase >>, "tom tavla" med möjligheter för förnybara energikällor torde vara att ge ett sken av att staden försöker göra Östersundom till en grön stadsdel. Den krassa verkligheten är att Östersundom inte hänger samman med det övriga Helsingfors och att det inte ekonomiskt lönar sig att utvidga stadens infrastruktur och speciellt inte fjärrvärmenätet till inkorporeringsområdet.
Det går nu - om webbläsaren fungerar korrekt - förutom att gilla eller rekommendera även att "skicka" denna sida. (Internet Explorer har problem med Facebooks plugins.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar