Stadsmuseet gav utlåtande. Den 21 juli 2011

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/2a800e8047172dc686c2af69627a517a/%C3%96stersundomin+yleiskaava.pdf?MOD=AJPERES&lmod=481335777

Helsingfors stadsmuseum hat tillsammans med Mellersta Nylands landskapsmuseum den 31 maj gett ett utlåtande över utkastet till gemensam generalplan för Östersundom. Utlåtandet innehåller en hel del kritsika synpunkter på hur kulturhistoriskt värdefulla områden har markerats - eller snarare inte markerats - på utkastet till gemensam generalplan. I utlåtandet ställer stadsmuseet sig bakom museiverkets utlåtande från den 20 maj i samma ärende. Samtidigt påpekas det att det att man angående planeringen av det aktuella området bör samarbeta med stadsmuseet istället för med museiverket

Avslutningsvis kommer stadsmuseet med synpunkten att Husö udde invid Husö gård bör fredas för rekreationsbruk. Dess värre är det just här stadsplaneringskontoret har speciellt bråttom att omvandla friluftsområde till bostadsområde.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar