Skärgårdsdelegationens åsikt. Den 11 juli 2011

Sipoon Sanomat 7.7.2011 s 3

I mitt inlägg "Halvfärdiga byggnadsprojekt. Den 29 juni 2011" berättade jag om en artikel i Borgåbladet den 28 juni med rubriken "Generalplanen inte bra för skärgården". Artikeln handlade om skärgårdsdelegationens åsikt om utkastet till gemensam generalplan för Östersundom. I senaste nummer av Sipoon Sanomat ingår en något motsvarande artikel med rubriken "Saaristovaltuuskunta otti kantaa kaavaluonnokseen". Bland annat kritiseras de "orealistiska målsättningarna före tillväxt" och det att inte tar i beaktande områdets nuvarande invånare. Det noteras även att en eventuell bro från Ribbingö till Granö med tanke på farleden norr om Granö måste vara minst 18 meter hög.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar