Testikenttä. Den 7 juli 2011


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Uusien lämmönlähteiden testikenttä" och underrubriken eller ingressen "Helsingin Energia haluaa kokeilla Östersundomissa maa- ja aurinkolämpöä". Artikeln baserar sig till stor del på ett pressmeddelande med rubriken "Östersundomin energiaratkaisuissa selvitetään aurinkoenergiaa, maalämpöä, biopolttoaineita ja lämmön varastointia", som Helsingfors Energi publicerade igår. I artikeln i Helsingion Sanomat kan man läsa bl.a. följande:

Helsingin energia suunnittelee rakentavansa Östersundomiin aluksi oman kaukolämpöverkon, johon tuotettaisiin energiaa muun muassa uusiutuvilla energianlähteillä.

Myöhemmin alue on tarkoitus liittää pääverkkoon, jolloin Östersundomin energian kokeilualue pystyisi syöttämään lämpöä koko kaukolämpöverkkoon.

Helsingin Sanomat noterar vidare att "Tällä hetkellä alueella on metsikköä ja kallio." Valet av bild stöder påståendet. Vad man inte nämner i artikeln är att planerna på att planerar bygga ett eget fjärrvärmenät för Östersundom beror på att Östersundom inte hänger samman med det övriga Helsingfors. Redan för knappt två år sedan publicerade Yle en nyhet med rubriken med rubriken "Östersundom blir utan fjärrvärme". (Se "Papper och beslut. Den 8 januari 2009".) I beredningsmaterialet för den gemensamma generalplanen för Östersundom ingår utredningarna "Östersundomin lämmitysratkaisut" och "Aurinkosähkön mahdollisuudet Helsingin Östersundomin alueella". Om den senare nämnda utredningen har jag skrivit i inlägget "Solenergi. Den 1 mars 2011".Vartti Itä-Helsinki 6.7 2011 s 8

I gårdagens nummer av tidningen Vartti Itä-Helsinki (m.fl.) ingår en artikel med rubriken "Äänestä tunnus Siponkorvelle". Artikeln handlar om tävlingen som jag skrivit om i inlägget "Sipoonkorpi. Den 27 juni 2011".


Sipoon Sanomat har på tidningens webbplats den 4 juli publicerat en artikel med rubriken "Yleisöjuhla elokuussa Sipoonkorvessa".