Östersundom förening. Den 2 juli 2011Föreningen Östersundom föreninng (Östersundom-seura), som grundades i februari, har registrerats för en månad sedan. Föreningen har i början av juni gett sin åsikt eller utlåtande om utkastet till gemensam generalplan förÖstersundom.Jag återger här en del av utlåtandet, som kan läsas på föreningens webbplats på adressen www.ostersundom-seura.fi:


Östersundom-seura on kiinnittänyt huomiota, ettei kaavoittaja ole ottanut yhteyttä alueen asukkaisiin ennen yleiskaavaluonnoksen valmistumista. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman tuloksia ei myöskään ollut käytettävissä kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa eikä osallistumistilaisuuksia kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa ole järjestetty, toisin kuin ympäristöhallinnon ohjeet edellyttävät. Östersundom‐seura katsoo valmisteluvaiheen olevan puutteellinen osallisten mielipiteiden puuttuessa. Asukkaiden taholta tämä on antanut aiheen moniin huomautuksiin.
Ehdotamme raidevaihtoehdon uudelleenharkintaa yleiskaavaa valmisteltaessa. Nykyiseen luonnokseen ehdotetun metron sijaan on pikaraitiotievaihtoehto (Unified) mielestämme parempi raideliikenneratkaisu seuraavin perustein:

- Rakennuskustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat (metro viisinkertainen kustannuksiltaan)
- Alueen sisäisten liityntäbussien tarve olisi huomattavasti alhaisempi kuin metrovaihtoehdossa
- Pikaraitiotie soveltuu paremmin pienimittakaavaiseen kaupunkirakenteeseen sekä palvelee sisäistä liikkumista paremmin tiheän pysäkkivälinsä ansiosta
- Pikaraitiotien imago on uudempi, hiljaisempi, siistimpi ja paikallisempi. Tämä kohentaisi alueen arvostusta ja edustavuutta sekä korostaisi modernin pientalokaupungin mielikuvaa
- Pikaraitiotie on helpompi sijoittaa kaupunkirakenteeseen ja se toimii vaihtelevassa maastossa metroa paremmin
- Pikaraitiotien varteen voidaan sijoittaa paljon kilpailukykyisiä liikkeitä ja kauppojaInga kommentarer:

Skicka en kommentar