Fyrtio år. Den 13 december 2011


I Radio Vegas nyheter för Huvudstadsregionen ingick igår på morgonen ett inslag där det berättades att "företagare i huvudstadsregionens kranskommuner vill att Kervo, Tusby och Träskända går ihop". I nyheten hänvisas till en "ny utredning", som visar att "över 80 % av företagsledarna välkomnar färre och större kommuner i huvudstadsregionen". Helt dagsfärsk är varken nyheten eller utredningen. Enligt Yles egen datering publicerades en motsvarande nyhet under rubriken "Företagare vill ha storkommuner" på Yles svenska webbplats redan förra veckan. (Notera den föråldrade kommunkartan.) Helsingin seudun kauppakamari publicerade redan den 30 november en nyhet med rubriken "Yli 80 % Keski-Uudenmaan yrityksistä kannattaa kuntaliitoksia", där man redogör för resultaten från enkäten "Keski-Uudenmaan yritystoiminta - Alueen yritysten näkemykset alueen kuntien elinkei-nopolitiikasta ja kuntaliitoksista". Utredningen presenterades i Uudenmaan uutiset och Yles finska webbplats den 2 december i en text med rubriken "Kunnan koolla on merkitystä yrityksille". (Se "Storleken har betydelse. Den 3 december 2011".) I artikeln och i TV-nyheterna sade Ari Tulensalo från Helsingin seudun kauppakamarista förutom att Kervo, Tusby och Träskända kunde gå ihop även att Sibbo och Borgå kunde gå samman.

Det nya i Vegas regionala nyheter är närmast att man intervjuat VD:n för Helsingforsregionens handelskammare Heikki Perälä. Perälä kommer med intressanta motiveringar för kommunsammanslagningar. Perälä säger att det behövs starka kommuner för att man skall kunna utveckla trafikinfrastrukturen i regionen. Perälä noterar att det i Helsingforsregionen har tagit mycket lång tid att fatta viktiga beslut om stora trafikfrågor. Som exempel nämner han att det tog fyrtio år innan Nordsjö hamn kunde byggas.

Peräläs exempel är intressant. Varifrån har han tagit tiden fyrtio år? Hamnen i Nordsjö byggdes fyrtio år efter att Nordsjö inkorporerats av Helsingfors. Åtminstone inofficiellt motiverades inkorporeringen av Nordsjö på 1960-talet just med behovet av en ny hamn innanför Helsingfors stads gränser, fastän hamnen togs med i generalplanen först år 1992. (Se "Hamnen rodd i hamn. Den 26 november 2008".) I själva verket torde inkorporeringen av Nordsjö indirekt ha fördröjt bygget av en ny hamn i Helsingforsregionen. Det berättas att Helsingfors stad betalade ersättning för att privata aktörer skulle lägga ner planerna en storhamn i Kantvik i Kyrkslätt. Situationen är till vissa delar liknande för Östersundoms del. Utvecklingen av området fördröjs avsevärt av inkorporeringen, men för Helsingfors stads del är det viktiga att de nya villaområdena i Östersundom byggs innanför stadens gränser. Ur Helsingfors stads synvinkel handlar inkorporeringarna i första hand om att på lång sikt trygga stadens skattebas.


Google+ Followers