Ljus framtid. Den 10 december 2011

Sipoon Sanomat 8.12 2011 s 3
Kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas publicerade igår ett på kommunens förnyade webbplats ett blogginlägg med rubriken "Sibbos framtid ser ljus ut...". Motsvarande finska blogginlägg har rubriken "Sipoon tulevaisuus näyttää valoisalta...". Blogginlägget handlar om Sibbos, enligt komunens egen mening, goda förutsättningar att förbli en självständig kommun. Samma budskap presenteras i en artikel med rubriken "Sipoo vakuuttaa selviänsä itsenäisena jatkossakin". Artikeln är identisk med artikeln "Sipoo selviää omillaan" i måndagens nummer av Uusimaa. (Se "Kapitulera? Aldrig! Den 6 december 2011".)


Sipoon Sanomat 8.12 2011 s 4

I samma nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Sipoolaiset itsenäisyyden juurilla". Artikeln är en längre version av texten "Sotien sankareita, taiteellisia esiintyjiä ja väkeviä puheita" på tidningens webbplats.

Yle publicerade igår en nyhet med rubrikerna "Jokerbanan är aktuell igen" och "Ruuhkaista jokerilinjaa ollaan taas hilaamassa kiskoille". Om spårjokern förverkligas, så finns det goda förutsättningar för en snabbspårvägsförbindelse från Östra centrum till Östersundom itsället för den i utkastet till gemensam generalplan utritade metrolinjen.


Google+ Followers