Sipoon Perussuomalaiset. Den 2 december 2011

http://www.sipoonperussuomalaiset.fi/3

En av förlorarna vid en eventuell kommunreform är tidningen Sipoon Sanomat. Frågan är om tidningen skulle överleva en kommunsammanslagning till. För tidningens ägare Suomen Lehtiyhtymä och Eero Lehti torde kommunreformen inte medföra någon större ekonomisk skada. En nedläggning av Sipoon Sanomat kan komma att sammanfalla med nya läsare för Helsingin Uutiset, Keski-Uusimaa eller Uusimaa. De olika tidningarna publicerar redan nu samma texter, ibland med någon veckas mellanrum. I gårdagens nummer av Sippon Sanomat ingår en notis med rubriken "Ruotsinkielinen jaosto suunnitteilla". Nyheten, som gäller Sannfinländarnas plan att grunda en svenskspråkig avdelning, är på inget sett en lokal nyhet för en lokaltidning, men systertidningen Uusimaa har råkat intervjua den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande, som är borgåbo.

Ett besök på Sipoon Perussuomalaisets webbplats ger vid handen att Sannfinländarna åtminstone inte vänder sig till den svenska befolkningen i Sibbo. Texten "Sipoon perussuomalaisten tavoiteohjelma" förefaller visserligen vara något föråldrad. Jag citerar:


Me haluamme kehittää sellaista Sipoota, missä kaikkien lapsista vanhuksiin sekä suomen-, että ruotsinkielisten on turvallista ja hyvä elää. Siinä Sipoossa huolehditaan heikompiosaisista, mutta annetaan myös edellytykset pärjätä. Siinä Sipoossa keskeisiä arvoja ovat rehellisyys, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus.

Vanhat puolueet ovat eristäneet Sipoon pois kehityksen kelkasta. Tämä eristäytyminen osaltaan vaikutti Helsingin laittomaan Lounais-Sipoon ryöstöön. Tämä aiheuttaa Sipoolle neljännesosan verotulojen menetyksen tuleville vuosille. Tämä yli 2000 henkilön vähentyminen on saatava korvattua aktiivisella pientalovaltaisella asuntopolitiikalla. Sipoosta on saatava kasvava, kehittyvä, mutta kuitenkin moderni maalaismainen ja avoin kunta tiiviissä yhteydessä osana pääkaupunkiseutua.

Med "vanhat puolueet" torde man här enbart syfta på Svenska folkpartiet, vars traditionella politik än en gång påstås ha föranlett förlusten av sydvästra Sibbo. Sannfinländarnas linje är säkert en annan än Sfp:s (och De grönas) traditionella linje, men Sannfinländarnas målsättning verkar inte skilja sig från t.ex. Samlingspartiets eller Vårt gemensamma Sibbos målsättning. Lite intressant är det att Sannfinländarna i Sibbo beskyller de "gamla partierna" för att ha isolerat Sibbo, då Sannfinländarnas egen politik på riksplaner går ut på att isolera Finland.


Bbl 2.12 2011 s 8

I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Ett praktexempel på försummade naturvärden". Ertikeln handlar om planeringen av Eriksnäs, som i urklippet ovan jämförs med Östersundom.


Google+ Followers