Helsingin metro automatisoidaan vuoteen 2012 mennessä. Den 4 december 2011

Hbl 3.12 2011 s 3
Enligt kommundirektörens twitterinlägg godkände kommunstyrelsen i Sibbo på torsdag kväll en utredning över Sibbo kommuns framtid utgående från finansministeriets 6 kriterier för starka primärkommuner. Något officiellt möte lär kommunstyrelsen dock inte ha haft. Borgåbladet publicerade igår lika väl en notis med rubriken "Sibbo vill vara självständigt", där man kort berättar om innehållet i utredningen. Finansministeriet publicerade den 18 oktober en "kolumn" med rubriken "Kriterierna för nya kommuner", där sex kriterier nämns. (Se "Tjugo regionkommuner. Den 5 november 2011".)


http://www.vm.fi/vm/sv/04_publikationer_och_dokument/03_ovriga_dokument/20111020Kriter/name.jsp

I gårdagens inlägg "Storleken har betydelse. Den 3 december 2011" noterade jag att Helsingfors stad gett upp hoppet om en helautomatiserad metro. Helsingin Sanomat publicerade eftar stadstyrelsens beslut i ärendet den 7 maj 2006 en artikel med rubriken "Helsingin kaupunki muuttaa metronsa täysin automatisoiduksi". Här kan man läsa att "Kaupunki on luopumassa niin sanotusta puoliautomaattisesta metrosta, jossa junien ohjaamoissa istuisi kuljettaja - ei kuitenkaan ajamassa junaa, vaan avaamassa ovia ja luomassa turvallisuuden tunnetta" och vidare att "Helsinki joutuu uusimaan metron kulunvalvonnan tekniikan ennen kuin metroverkko laajenee Espooseen tai Pasilan suuntaan." Automatiseringen sågs inte i sig som en förutsättning för förlängningen av metron, men förnyandet av övervakningssystemet var det.

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/65248d004016ce9fad6ebd3ce15fc85f/automaattimetron_liikenteen_periaate_2.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1830782616


Även en halvautomatisering av metron torde möjliggöra tätare intervaller och därmed kortare tåg, men frågan är om det finns ekonomiska förutsättningar för det, om varje tåg måste ha en chaufför som kontrollerar dörrarna och inbromsningen på stationerna.

I sin utredning utredningen "Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad" nämner kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi inte alls automatiseringen av metron, men i förvaltningsdirektör Eila Ratasvuoris utredningen "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa", som Myllyniemi till största delen plagierade, hittar man texten nedan.


Texten om automatiseringen av metron ingår även i Helsingfors stadsfullmäktiges utlåtande om stadens egen framställning till ändring i kommunindelningen, "Lausunto kuntajaotuksen muuttamista Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevasta esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista" (doc). Jag citerar:

Helsingin metro automatisoidaan vuoteen 2012 mennessä. Tämän jälkeen liikennetiheys voidaan kaksinkertaistaa. Kolmen vaunuparin junista siirrytään kahden vaunuparin juniin. Kapasiteetti kasvaa 33 %. Kun nykyinen Mellunmäen metrohaara palvelee yli 80 000 asukasta, voidaan linjan vaikutuspiiriin ottaa tulevaisuudessa nykymitoituksella lisää lähes 30 000 asukasta. Uudella liitosalueella matkatuotos on pienempi kuin nykyisellä alueella ja pienempi osuus joukkoliikennematkoista suuntautunee keskustaan. Siten metron kapasiteetti riittänee uudelle alueelle.

Google+ Followers